ATRAKCYJNOŚĆ

Stan emocji wpływa rozmaicie na zdolność bądź zakres samokontroli zachowania seksualnego w zależności zarówno od cech osobniczych, jak i od rodzaju i Walencji uczuć. Trudno dopatrzeć się etologicznych analogii dla tych zależności, podobnie jak dla zależności związanych z okresem życia, a zwłaszcza ze starością. Inaczej przedstawia się sprawa zależności od nasilenia potrzeby seksualnej i od atrakcyjności (siły) bodźca. Nasilenie potrzeby seksualnej zwiększa aktywność apetencyjną człowieka i ułatwia konsumację w sposób, który przywodzi na myśl reguły działania WMW: w stosunkowo znacznej liczbie przypadków niespecyficzny bodziec zastępczy okazuje się wystarczająco skuteczny do zniesienia blokady ze strony WMW, zaś świadoma kontrola zachowania niejednokrotnie zawodzi. Tak właśnie można wyjaśnić w kategoriach eto- logicznych homoseksualizm środowiskowy, występujący w zamkniętych grupach jednopłciowych, długotrwale pozbawionych kontaktów z płcią przeciwną.

Wpływ wybitnej siły (atrakcyjności) bodźca (obiektu), utrudniający kontrolę zachowania seksualnego, jest wystarczający znany. Cechy decydujące o atrakcyjności nie są oczywiście jednolite ani w aspekcie trans- kulturowym, ani nawet przy porównywaniu poszczególnych jednostek w obrębie jednej kultury. Wydaje się jednak, że w tej różnorodności można dostrzec określone schematy bodźców wzrokowych, spełniających u człowieka rolę bodźców kluczowych, zwłaszcza u mężczyzn jako poddanych słabszej presji kulturowo uwarunkowanych ograniczeń (mammae, pygae). Określone ruchy ciała kobiety (np. kołyszące ruchy bioder) mają, jak można sądzić, również związek ze specyficznością bodźca wyzwalającego. Wydaje się wreszcie, że dość rozpowszechnione, skuteczne działanie strip-tease’u stanowi argument na rzecz występowania u człowieka wrodzonego mechanizmu wyzwalającego zachowanie seksualne oraz jego specyficznych bodźców kluczowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Artykuły dla Ciebie

Kontakty seksualne część 2

Pod pojęciem kontaktów seksualnych rozumie się nie tylko ich aspekt cielesny, lecz przede wszystkim całokształt zachowa[...]

Funkcje pełnione przez reguły - normy moralne

Poprzednio mówiliśmy o „wszczepieniu” (imprinting) zasad postępowania w kulturze tradycyjnej, poprzez obrzędy, wierzeni[...]

Pasty plemnikobójcze

Dodatek tłuszczu, najczęściej masła kakaowego, jak również wydzielanie gazu przy użyciu pewnych przetworów, potęguje dz[...]

DYCHAWICA OSKRZELOWA (ASTHMA BRONCHIALE)

Etiologia i patogeneza tej choroby nie są jeszcze dostatecznie znane. Na ogół przyjmuje się, że przyczyną mogą być stan[...]

Nasilenie stanów zapalnych płuc

Główną przyczyną zapalenia płuc Są dwoinki zapalenia płuc, wśród których najczęściej spotykamy typy I, II i XIV. Zapale[...]

Archiwa