CZYNNOŚCI JAJNIKA, CZYNNOŚCI MACICY

Jajnik sprawuje w ustroju kobiety dwie czynności, z których jedna, tj. jajeczko- wanie (ovulatio), ma na celu utrzymanie gatunku, druga zaś, polegająca na wytwarzaniu hormonów płciowych, ma przygotować ją do osobniczego życia płcio- / mcmbranae cloacae). Wskutek tego powstają dwa otwory w tyle lub w dole – odbyt te górze zaś lub od przodu – otwór moczowo-płciowy. W len sposób zatoka moczowo-płciowa, która później przekształcała siew przedsionek pochwy, zyskuje łączność ze światem zewnętrznym, a ponieważ do zatoki tej (przedsionka) uchodzi zarówno pochwa, jak i cewka moczowa, oba te przewody otwierają się również na zewnątrz.

Szczyt wzgórka steku przekształca się teraz w żołądź łechtaczki. Na wzgórku steku, na jego powierzchni zwróconej do zatoki moczowo-płciowej, tworzy się rowek ograniczony przez dwie boczne ściany. Rowek ten, wyścielony nabłonkiem, utworzy później szczelinę cewki moczowej, a boczne jego brzegi – ściany cewki moczowej.

Powierzchnie górna i boczna steku, które nie biorą udziału w tworzeniu się łechtaczki, noszą nazwę wzgórka płciowego (tubercuhim geniiałe). Uczestniczą one w różnicowaniu się wzgórka łonowego i warg większych, które powstają głównie z fałdów płciowych. Wargi mniejsze tworzą się na dolnej pow ierzchni wzgórka steku z obu ścian_ bocznych, ograniczających cewkę moczową.

Z górnego odcinka zatoki moczowo-płciowej, rozciągającego się między ujściami moczowo- dów i wzgórkan.i Mullera, w części dośrodkowej wytwarza się kolista bruzda, tworząca trójkąt pęcherzowy, a w części obwodowej – cewka moczowa. Wzgórek Mullera, tj. wy- puklenie ku światłu zatoki moczowo-płciowej, powstające w miejscu, gdzie przewody Mullera uchodzą do tej zatoki, przesuwa się tymczasem coraz bardziej ku górze wskutek skrócenia się dolnego odcinka zatoki moczo- w-o-płciowej i w końcu leży na dnie krótkiej szerokiej kieszonki.

Z nabłonka wzgórka Mullera tworzysię błona dziewicza, podczas gdy krótka, szeroka kieszonka, o której wspomniano, przekształca sie w zatokę łódkowatą przedsionka pochwy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Artykuły dla Ciebie

Kontakty seksualne część 2

Pod pojęciem kontaktów seksualnych rozumie się nie tylko ich aspekt cielesny, lecz przede wszystkim całokształt zachowa[...]

Funkcje pełnione przez reguły - normy moralne

Poprzednio mówiliśmy o „wszczepieniu” (imprinting) zasad postępowania w kulturze tradycyjnej, poprzez obrzędy, wierzeni[...]

Pasty plemnikobójcze

Dodatek tłuszczu, najczęściej masła kakaowego, jak również wydzielanie gazu przy użyciu pewnych przetworów, potęguje dz[...]

DYCHAWICA OSKRZELOWA (ASTHMA BRONCHIALE)

Etiologia i patogeneza tej choroby nie są jeszcze dostatecznie znane. Na ogół przyjmuje się, że przyczyną mogą być stan[...]

Nasilenie stanów zapalnych płuc

Główną przyczyną zapalenia płuc Są dwoinki zapalenia płuc, wśród których najczęściej spotykamy typy I, II i XIV. Zapale[...]

Archiwa