Komórki warstwy podstawowej, pośredniej i powierzchniowej

Komórki warstwy podstawowej, która pobudzana jest do wzrostu przez hormony rujowe, są małe, z dużym owalnym jądrem leżą w pewnej odległości jedna od drugiej. Barwią się zwykle zasadochionnie. Obok tego rodzaju komórek (nie- zróżnicowanych) występują komórki zróżnicowane, mające kształt okrągły lub owalny, o dużym jądrze i cytoplazmie, która wykazuje zmiany wodniczkowe.

Czytaj dalej

Przepukliny jajnikowe

Jest rzeczą znamienną, że w przypadku tego rodzaju wady wrodzonej, której może towarzyszyć także większa niż w warunkach prawidłowych szerokość kanału pachwinowego, jajniki mogą wydostać się czasem przez ten kanał i znaleźć w worku przepuklinowym typowej przepukliny pachwinowej (hemia inguinalis ooarii). Stwierdzenie żeńskich gruczołów płciowych przed kanałem pachwinowym staje się niekiedy powodem do pomyłkowego oznaczania płci, gdyż można je błędnie przyjąć za jądra, które nie wywędrowały jeszcze do worka mosznowego (descensus tesliculorum).

Przypadki przepukliny pachwinowej jajnika są rzadkie. Trafiają się zwykle po obu stronach i są w przeważnej części wadą wrodzoną. Wyjątkowo spostrzega się – prawie z reguły po porodzie – przepukliny jajnikowe innego typu, a więc przepuklinę udową (hemia femoralis ovarii), zasłonową (kernia obturatońa ovarii), kulszową (hemia ischiadica ovarii), a nawet pępkową (kernia umbilicalis ovarii).

Czytaj dalej

Ustrój żeński a proces jajeczkowania

Jajo jest otoczone już wtedy kilkoma warstwami komórek nabłonkowych, które tworzą tzw, wieniec promienisty (corona radia.ta). Na powierzchni komórki jajowej znajduje się osłonka, zwana otoczką przezroczystą (zona pellucida).

Czytaj dalej

Propozycja Jęczenia

Głównym objawem u naszych chorych był ból i związane z nim wzmożone napięcie mięśni przykręgosłupowych okolicy lędźwiowej, dlatego na początku leczenie miało na celu złagodzenie tych dolegliwości. Stosowano więc

Czytaj dalej

Seksuologia biologiczna

Poziom fruktozy spada wraz ze wzrostem liczby plemników. Przyczyną tego jest fakt, że wraz z większymi ilościami plemników oczekuje się większej ilości estrogenów w nasieniu, które zdolne są do blokowania syntezy fruktozy (Schirren, 1976). Istnieje wreszcie związek między liczbą plemników w nasieniu a poziomem fruktozy, kwasu pirogronowego i kwasu mlekowego. W procesie glikolitycznej przemiany materii plemników fruktoza jest źródłem energii dla plemników, kwas pirogronowy jest pośrednim produktem fruktolizy, a kwas mlekowy jest końcowym produktem fruktolizy. Wraz ze wzrostem liczby plemników obserwuje się wzrost produkcji kwasu mlekowego. Do enzymów glikolitycznych nasienia należy fosfoheksoizomeraza, która bierze udział w beztlenowe przebiegającej fruktolizie i glukolizie. Istnieje związek między liczbą plemników a zawartością fosfoheksoizomerazy, natomiast nie udało się ustalić korelacji między jej aktywnością a zawartością fruktozy w płynie nasiennym. Aktywność enzymu podnosiła się w czasie stosowania hormonów – odpowiednio do wzrostu liczby plemników w nasieniu (Schirren, 1976).

Czytaj dalej

Rodzaje zrostów

Inna postać zrostów różni się od opisanych raczej tylko ilościowo. Poszczególne ich taśmy i błony zajmują wielką przestrzeń, tak że robią wrażenie jakby jednolitego, bliznowatego połączenia.

Odróżnić je trzeba jednak od rzeczywistych, płaszczyznowych, szerokich i bardzo krótkich połączeń, przy rozrywaniu których stwierdza się istnienie między zrośniętymi narządami jakby odrębnej, bardzo twardej warstwy tkankowej. Występują one głównie na tylnej ścianie macicy, ale mogą obejmować również i przydatki, które w takich przypadkach tworzą jakby jeden zbity kłąb. Są one pozostałością po ostrym procesie zapalnym, w którego przebiegu doszło do wytworzenia się wysięku. Po wessaniu wysięku pozostaje warstwa wlóknikowa, która kurczy się, twardnieje i tworzy grube pokłady cechujące tzw. pachyperitonitis. Czytaj dalej

Badanie mikroskopowe wydzieliny pochwy

W ostatnich czasach coraz większe znaczenie zdobywa sobie biochemiczna metoda leczenia przewlekłych zapaleń pochwy, znamionujących się już tylko upławami. Ma ona na celu przywrócenie prawidłowych stosunków fizjologicznych w ścianach pochwy i stworzenie z powrotem całego biologicznego urządzenia ochronnego przed zakażeniem. Pierwszym warunkiem jest utrzymanie kwaśności pochwy na odpowiednim poziomie przez wprowadzanie krystalicznego kwasu borowego, kwasu mlecznego lub kwasu salicylowego, z niewielkim dodatkiem środków bakteriobójczych. Badanie mikroskopowe wydzieliny pochwy poucza nas, w jakim sLopniu jej flora bakteryjna ulega zmianie i kiedy dochodzi do usunięcia z pochwy drobnoustrojów występujących przy upławach.

Ponieważ wszelkie metody leczenia biochemicznego zapaleń pochwy mają na celu przywrócenie prawidłowych stosunków w tym narządzie, należy przed rozpoczęciem tego rodzaju terapii usunąć schorzałe powierzchowne warstwy nabłonka, pobudzić go do zjędrnicnia i żywszego odradzania się oraz zniszczyć lub osłabić niewłaściwą florę bakteryjną. Dokonujemy tego przez 2-3% kąpiel lapisową Mengego (patrz leczenie upławów), która rozpoczyna leczenie. Dążąc do utrzymania prawidłowej flory bakteryjnej i prawidłowej kwasowości pochwy wprowadzamy w ciągu następnych 2-3 dni do jej sklepień kwas borowy lub salicylowy w postaci krystalicznej, w roztworze lub w postaci elastycznych kulek (globuli vaginales c. 10% acido borico). Ten sam skutek można by uzyskać wprowadzając do pochwy pałeczki kwasorodne lub drożdże. Niektóre firmy sporządzają już gotowe środki lecznicze zawierające związki, z których pałeczki pochwowe zdolne są wytworzyć kwas mlekowy i które zawierają oprócz tego składniki, wpływające korzystnie na utrzymanie kwasowości na odpowiednim poziomie, niezależnie od ich działania bakteriobójczego.

Polityka karna, prewencyjna, profilaktyczna – kontynuacja

Niektórzy autorzy (Steinhilper, 1971) proponują stosowanie środków zapobiegających, zwłaszcza wobec przestępców seksualnych z nawyk- nienia. Przeważa jednak opinia oparta na badaniach empirycznych, penitencjarnych, że tylko środki wychowawcze mogą tu być brane pod uwagę

Czytaj dalej

PRZETOKI KAŁOWE

Przetoki kałowe powstają wskutek wytworzenia się nieprawidłowego połączenia prostnicy z pochwą (Jistula rectooaginalis) lub z macicą (Jistula uterorectalis), lub pochwy czy macicy z wyżej położonymi częściami przewodu pokarmowego (Jistula entero- mginalis, Jistula enterouterina). Przetoki stanowiące połączenie macicy z kiszką grubą trafiają się rzadko, zwykle w przebiegu raka macicy. Przetoki maciczno- jelitowe są również nadzwyczaj rzadkie. Najczęstszą postacią tego rodzaju przetok kałowych są natomiast połączenia nieprawidłowe między prostnicą i pochwą.

Czytaj dalej

Uwięźnięcie wypadłej macicy

Upławy są objawem towarzyszącym często obniżeniu macicy, a w razie owrzo- dzeń w pochwie może pojawiać się od czasu do czasu także niewielkie krwawienie. Kiedy przyjdzie do powstania pochwowego uchyłka pęcherza moczowego, chora będzie doznawać parcia na mocz i potrzeby częstego oddawania go. Ponieważ w wielu przypadkach pęcherz moczowy nie bywa całkowicie opróżniony, mocz w nim zalega, rozkłada się i może spowodować nawet zapalenie pęcherza.

W przypadkach, w których pęcherz moczowy jest znacznie obniżony, objawy te nasilają się, a ponieważ zwieracz pęcherza bywa wówczas bardzo osłabiony, kobieta oddaje mocz bezwiednie, zwłaszcza podczas kaszlu, wysiłku fizycznego itd. Zaleganie moczu w pęcherzu może także przyczynić się do wytworzenia kamieni pęcherzowych i pogorszenia stanu chorobowego.

Najprzykrzejszym objawem wypadnięcia macicy jest jednak w większości przypadków obniżenie zdolności kobiety do pracy, niemożność prowadzenia przez nią ruchliwego życia i upośledzenie jej z powodu guza sterczącego ze szpary sromowej.

W pewnych przypadkach wskutek zaburzenia krążenia i obrzęku, rzadziej ciąży – guz powiększa się. Próby odprowadzenia go do pochwy nie dają wówczas wyniku. Mówimy w takich przypadkach o uwięźnięciu wypadłej macicy. Wystąpienie tego powikłania charakteryzuje nasilenie bólów w krzyżu i w dole brzucha, które stają się ciągłe, oraz silne parcie na mocz.

Jeśli w przypadkach obniżenia się macicy chora zajdzie w ciążę, przebieg jej może być rozmaity. Zwykle rosnąca macica, która z początkiem ciąży znajduje się w miednicy małej, dźwiga się z miednicy i rozwija dalej prawidłowo. O losach macicy w razie jej tyłozgięcia wspominano już poprzednio. Należy jednak dodać, że w pewnych, wyjątkowych zresztą przypadkach może dojść do wysunięcia się ciężarnej macicy przed szparę sromową.

Krwawienie z narządów rodnych kobiety

Ilość straconej krwi nie ma tu większego znaczenia i nawet bardzo małe krwawienia są wystarczającą przyczyną do przeprowadzenia dokładnego badania w tym kierunku. Przyczyną krwawień z części rodnych staruszek mogą być jednak także zmiany zanikowe w pochwie (colpitis obliterans vetularum), w przebiegu których przychodzi do miejscowych ubytków nabłonka pochwy, otwarcia naczyń włosowatych jej śluzówki i zlepów. Owrzodzenia kilowe, gruźlicze oraz polipy części pochwowej mogą być również powodem krwawienia. Stwierdzenie badaniem polipa nie przesądza jeszcze o rozpoznaniu, gdyż bardzo często u staruszek bodźcem wywołującym wyrośnięcie polipa bywa rak trzonu macicy. Czytaj dalej

Archiwa