W posiewach krwi

W posiewach krwi zawsze znajdujemy drobnoustroje. Objawy zatrucia jadami znacznie wcześniej ‚wywołują rozkład krwi, szybciej następuje zaburzenie świadomości oraz objawy toksycznego porażenia serca, co zazwyczaj następuje w końcu pierwszego lub drugiego tygodnia i kończy się zejściem śmiertelnym.

Szerzenie się zakażenia drogą naczyń chłonnych dotyczy ściany mięsnej macicy, przymacicz, omaciczy i otrzewnej. Drobnoustroje z błony śluzowej macicy wnikają do układu chłonnego, otaczającego bogatą siecią włókna ‚mięśniowe macicy, szczególnie w miejscu łoży-skowym. Obok zamkniętych zakrzepami żył biegną długie szczeliny chłonne, wypełnione ciałkami ropnymi,, wśród których pod mikro-skopem widać liczne kolonie drobnoustrojów. Jeśli zarazki wydostaną się z naczyń chłonnych do tkanek otaczających, powstają w samej ścianie macicy większe lub mniejsze ropnie. Ropnie leżące tuż pod śluzówką otwierają się do jamy macicy i wraz z martwiczo zmienionymi tkankami wydostają się na zewnątrz. Ropienie ścian-macicy spostrzegamy rzadko i nosi to nazwę metritis.dissecans.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Artykuły dla Ciebie

Kontakty seksualne część 2

Pod pojęciem kontaktów seksualnych rozumie się nie tylko ich aspekt cielesny, lecz przede wszystkim całokształt zachowa[...]

Funkcje pełnione przez reguły - normy moralne

Poprzednio mówiliśmy o „wszczepieniu” (imprinting) zasad postępowania w kulturze tradycyjnej, poprzez obrzędy, wierzeni[...]

Pasty plemnikobójcze

Dodatek tłuszczu, najczęściej masła kakaowego, jak również wydzielanie gazu przy użyciu pewnych przetworów, potęguje dz[...]

DYCHAWICA OSKRZELOWA (ASTHMA BRONCHIALE)

Etiologia i patogeneza tej choroby nie są jeszcze dostatecznie znane. Na ogół przyjmuje się, że przyczyną mogą być stan[...]

Nasilenie stanów zapalnych płuc

Główną przyczyną zapalenia płuc Są dwoinki zapalenia płuc, wśród których najczęściej spotykamy typy I, II i XIV. Zapale[...]

Archiwa