admin

Dentysta NFZ w Pyrzycach jest specjalistą, ekspertem

Specjalistyczne działanie to podstawa, a pacjenci wiedzą, że warto wiedzieć o współpracy. Dobra jakość to ważna rzecz, a pacjenci chcą cieszyć się taką pracą. Specjalistyczne działanie dentysty ma znaczenie. Dentysta pomaga, leczy, kuruje i przejmuje się pacjentami. Ma im wiele do zaoferowania. Bez takiego eksperta nie da się bynajmniej żyć i funkcjonować. Jakość pracy dentysty na pewno należy zawsze brać pod uwagę. Taka jakość jest zawsze bezcenna.Na pewno warto cieszyć się pracą takiego dentysty. Czytaj dalej

Zatrzymanie miesiączki

Dotyczy to jednak przypadków ciężkich, gdyż w przypadkach lżejszych zaburzenia czynności jajników przejawiają się raczej w występowaniu krwawień miesięcznych w nieregularnych odstępach czasu, jeśli do tego rodzaju zaburzeń w ogóle dochodzi.

Zatrzymanie miesiączkowania nie jest rzadkością w mjixoedema, jakkolwiek brak miesiączki (amenorrhoea) w przebiegu tej sprawy chorobowej pozostaje w łączności nie tyle z bezpośrednim działaniem tarczycy na jajniki, ile z zupełną zmianą czynności życiowych całego ustroju wskutek zaburzenia czynności tarczycy (zmiany w przemianie materii, w krążeniu, w stanie układu nerwowego wegetatywnego itd.).

Czytaj dalej

Zatrucia nałogowe

Zatrucia nałogowe są z natury rzeczy zatruciami przewlekłymi, które powstają wskutek wielokrotnego, a nawet systematycznego pobierania środków podniecających lub oszałamiających w dawkach pierwotnie niewielkich, lecz rosnących stopniowo w miarę przyzwyczajania się do nich. Wrażliwość na te trucizny jest u rozmaitych kobiet różna, a i wpływ ich na narządy płciowe nie da się ująć w ramy ogólnego schematu. Odsetek zatruć przewlekłych tego typu zależny jest w pewnej mierze od kraju i środowiska, ze względu na regionalne warunki ułatwiające lub utrudniające otrzymanie i pobieranie trucizn.

Czytaj dalej

Korzeń

Korzeń może zostać „usidlony” pomiędzy przyśrodkową krawędzią górnego wyrostka stawowego kręgu leżącego poniżej i zmienionym zwyrodnieniowo brzegiem trzonu kręgu położonego powyżej. W takiej sytuacji trzeba usunąć szczyt wyrostka, ale jednocześnie należy oszczędzić większą część stawu.

Czytaj dalej

Zasięg zjawiska inwalidztwa w Polsce część 2

Wycinkowe badania epidemiologiczno występowania różnego rodzaju schorzeń w zakładach pracy, wykazują, że 15-20% zatrudnionych cierpi na różnego rodzaju niesprawność lub choroby zawodowe i powinni być poddani odpowiednim zabiegom rehabilitacyjnym.

Czytaj dalej

TYP IV ALERGII

Typ IV reakcji alergicznych to zmiany o charakterze alergii późnej zależne od limfocytów. Przykładem tego typu zmian jest wyprysk. Do schorzeń mieszczących się w typie IV niektórzy autorzy [10] zaliczają kłę- buszkowe zapalenie nerek po dikloksacylinie i metycylinie. Podobne objawy opisano również u chorych z ciężkimi zmianami nerkowymi w przebiegu liszaja rumieniowatego narządowego [4], u których po zastosowaniu metycyliny stwierdzono pośrednią metodą immunofluorescen- cyjną obecność przeciwciał w krwi krążącej skierowanych przeciw błonie podstawnej cewek nerkowych. W badaniach bioptycznych nerek wykazano nacieki jednojądrzaste z ogniskowym zwyrodnieniem cewek. Bezpośrednią metodą immunofluorescencyjną stwierdzono obecność IgG, C, i metycyliny wzdłuż błony podstawnej cewek nerkowych.

Czytaj dalej

Periodyka seksualna w czasie dnia

Dotychczas omawiano skurcze pochwy, które występowały u każdej osoby w każdej fazie marzeń sennych. Istnieje jednakże inny rodzaj skurczów pochwy, które występują w stałej kolejności, prawie zawsze przy końcu lub w drugiej połowie każdej fazy marzeń sennych, w której notowano seksualne treści marzeń sennych. Skurcze te występowały w postaci powtarzających się serii, które nie różniły się od siebie: czas ich trwania – podobnie jak i siła – był prawie jednakowy (od dwu do trzech sekund). Prawdopodobnie chodzi tu o skurcze pochwy występujące pod koniec śnionego aktu seksualnego nie zakończonego orgazmem. Po tego rodzaju seriach skurczów pochwy kobiety budzono i pytano o treść marzeń sennych – była ona związana z powyższymi reakcjami. Jeśli w czasie snu wystąpił orgazm, nie rejestrowano serii skurczów. Za pomocą kolpografii można zarejestrować aktywizację funkcji narządów płciowych kobiety zgodną z okresowym wzmożeniem aktywizacji psychosomatowegetatywnej w czasie snu.

Czytaj dalej

MACICA

Ze względu na ścisły związek między błoną śluzową macicy a jej podłożem mięsnym podział zapaleń macicy na toczące się w jej śluzówce lub mięśniówce jest już zarzucony i obie te sprawy chorobowe omawiane są równocześnie.

Czytaj dalej

Guzy torbielowate

– b)Jądrzak jajnika1) (arrhenoblastoma, andreioblastoma)

Jądrzakami jajnika nazywamy – w ogólnym tego słowa znaczeniu – wszystkie te nowotwory, które należy uważać za guzy „męskie“, ponieważ wytwarzają hormony męskie (testoidy) lub też ich budowa histologiczna przypomina gruczoł płciowy męski. Tego rodzaju określenie charakteru jądrzaków, uwzględniające zarówno ich histologiczne, jak i hormonalne właściwości, jest jednak niezbyt ścisłe, istnieją bowiem guzy jajnika, których utkanie gruczołowe odpowiada bezsprzecznie budowie jądra, a które nie’powodują występowania trzeciorzędnych cech płciowych męskich i odwrotnie. Z tego powodu więc, dopóki nie poznamy dokładnie istoty patologicznego działania tego rodzaju guzów na ustrój kobiecy, w celu dokładnej klasyfikacji musimy brać pod uwagę zarówno cechy czynnościowe, jak i histologiczne poszczególnych typów jądrzaków.

Czytaj dalej

GUZY LITE I TORBIELOWATE JAJNIKÓW CZĘŚĆ 2

Jest rzeczą znamienną, że pierwotnie łagodne nowotwory jajnika mogą przekształcać się w złośliwe,

Etiologia guzów jajnikowych nie jest dotąd wyjaśniona, jak zresztą i innych nowotworów. Nie odgrywają tu żadnej roli ani różnice rasowe, ani wiek chorych, ani liczba odbytych porodów. Zdaniem niektórych badaczy osoby niezamężne stanowią stosunkowo wielki odsetek chorych na guzy jajnika. Istnieją jednak co do tego duże różnice zapatrywań także i w piśmiennictwie polskim.

Największą liczbę przypadków nowotworów jajnika spotykamy w okresie dojrzałości płciowej i u kobiet w sile wieku. Tylko rak pierwotny i torbielak rakowy występują raczej u kobiet starszych, między 50 a 70 rokiem życia. Spotykano się jednak z nimi także u osób młodych i to nawet przed rozwojem płciowym. Czytaj dalej

GRUPY UŻYTKOWNIKÓW SUBSTANCJI UZALEŻNIAJĄCYCH

Użytkowników substancji uzależniających można podzielić na: 1) eksperymentujących, 2) okolicznościowych i 3) zależnych.

Czytaj dalej

Archiwa