Badania Sanera

Badania Sanera [875] wykonane u chorych z chorobą wieńcową wykazały, że pindolol zmniejsza! zużycie nitrogliceryny u 70% chorych, poprawiał tolerancję wysiłku fizycznego u 25% chorych z wyraźnymi zmianami w zakresie repolaryzacji, a u 30% chorych zmiany te pod wpływem leku ustępowały. Wyniki omówionych wyżej obserwacji oraz opinie o dużej klinicznej przydatności pindololu [626, 1087], jak i badania hemodynamiczne [403, 575] nie pozwalają jednak przyjąć, że środek ten jest pozbawiony niepożądanego działania kardiodepresyjnego, chociaż wydaje się ono

– 0 wiele mniej groźne od innych LBA. Dlatego też stosowanie pindololu [515], propranololu lub praktololu [538] u chorych z dusznicą bolesną

– 1 znacznymi zmianami mięśniowymi lub częstoskurczem, bądź tachyaryt- mią i niewydolnością krążenia, wymaga dalszych badań.

Po wycofaniu praktololu z przewlekłej terapii choroby wieńcowej z powodu licznych objawów niepożądanych, następni przedstawiciele grupy kardiowybiórczych LBA, tj. atenolol i metoprolol, okazali się bardzo skutecznymi lekami w tym schorzeniu [15, 170, 341, 835, 852, 863], Poza wybitnym zmniejszeniem liczby napadów bólowych i równoczesnym ograniczeniem konieczności zażywania preparatów azotynowych zwiększają one tolerancję na wysiłek oraz powodują znikanie objawów niedotlenienia w elektrokardiogramie, zwłaszcza w zakresie odcinka ST [852],

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Artykuły dla Ciebie

Kontakty seksualne część 2

Pod pojęciem kontaktów seksualnych rozumie się nie tylko ich aspekt cielesny, lecz przede wszystkim całokształt zachowa[...]

Funkcje pełnione przez reguły - normy moralne

Poprzednio mówiliśmy o „wszczepieniu” (imprinting) zasad postępowania w kulturze tradycyjnej, poprzez obrzędy, wierzeni[...]

Pasty plemnikobójcze

Dodatek tłuszczu, najczęściej masła kakaowego, jak również wydzielanie gazu przy użyciu pewnych przetworów, potęguje dz[...]

DYCHAWICA OSKRZELOWA (ASTHMA BRONCHIALE)

Etiologia i patogeneza tej choroby nie są jeszcze dostatecznie znane. Na ogół przyjmuje się, że przyczyną mogą być stan[...]

Nasilenie stanów zapalnych płuc

Główną przyczyną zapalenia płuc Są dwoinki zapalenia płuc, wśród których najczęściej spotykamy typy I, II i XIV. Zapale[...]

Archiwa