Cechy raka szyjki macicy

Wygląd szyjki macicy oglądanej gołym okiem przedstawia się rozmaicie. Zależy on nie tylko od okresu rozwoju nowotworu, od pierwotnej jego siedziby, ale i od cech, które rak przejawia – zda się – od samego początku. Doświadczenie uczy bowiem, że jedne postacie raka szyjki wykazują już bardzo wcześnie skłonność do rozpadu, inne zaś do wzrostu i to albo na zewnątrz (carcinoma exophyticum), albo ku wewnątrz (carcinoma endcphyticum), że udział łączno- tkankowego podścieliska w tworzeniu się raka jest duży lub mały, że niektóre raki szyjki są dobrze ukrwione, a inne upośledzone pod tym względem itd. Cechy te zacierają się wprawdzie w miarę postępującego zniszczenia części pochwowej przez nowotwór, ale we wczesnych okresach jego rozwojlt uwzględnienie szeregu tych znamiennych szczegółów uprawnia do rozróżnienia kilku postaci raka szyjki.

– a) Stany przedrakowe. Rak przed inwazyjny Wczesny rak śluzówki szyjki macicznej

Pojęcie zmian przedrakowych nie jest ścisłe. W świetle doświadczeń przedstawiają się one niezbyt wyraźnie, jeśli chodzi o dalszy przebieg odnośnych nienowotworowych procesów patologicznych. Znany nam jest natomiast zespół cech histologicznych, które uprawniają do rozpoznania wczesnego, klinicznie zwykle bezobjawowego raka, oznaczanego dziś mianem „przedinwazyjnego“, a których istnienie przesądza z góry, jakie będą w przyszłości dalsze losy schorzenia.

Rak przedinwazyjny nie ma jeszcze zdolności tworzenia nacieku i niszczenia tkanek, a cechuje go jedynie nietypowość komórek bujających wyłącznie w obrębie nabłonka, przy czym jednak prawidłowa zdolność do pokrywania powierzchni jest zachowana, tak że komórki nowotworowe nie wykraczają poza właściwą im przestrzeń życiową (J. Laskowski).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Artykuły dla Ciebie

Kontakty seksualne część 2

Pod pojęciem kontaktów seksualnych rozumie się nie tylko ich aspekt cielesny, lecz przede wszystkim całokształt zachowa[...]

Funkcje pełnione przez reguły - normy moralne

Poprzednio mówiliśmy o „wszczepieniu” (imprinting) zasad postępowania w kulturze tradycyjnej, poprzez obrzędy, wierzeni[...]

Pasty plemnikobójcze

Dodatek tłuszczu, najczęściej masła kakaowego, jak również wydzielanie gazu przy użyciu pewnych przetworów, potęguje dz[...]

DYCHAWICA OSKRZELOWA (ASTHMA BRONCHIALE)

Etiologia i patogeneza tej choroby nie są jeszcze dostatecznie znane. Na ogół przyjmuje się, że przyczyną mogą być stan[...]

Nasilenie stanów zapalnych płuc

Główną przyczyną zapalenia płuc Są dwoinki zapalenia płuc, wśród których najczęściej spotykamy typy I, II i XIV. Zapale[...]

Archiwa