DZIAŁANIE LBA NA MIĘSIEŃ SERCOWY

W piśmiennictwie polskim mamy zwięzłe, lecz niezwykle przejrzyste opracowania najnowszych poglądów dotyczących biochemicznych i biofizycz- nych mechanizmów pracy mięśnia sercowego [377, 378], co zwalnia autorów od szczegółowego omawiania tego zagadnienia.

Powszechnie uważa się, że LBA wywierają ujemne działanie inotropowe i chronotropowe oraz zmniejszają zużycie tlenu przez mięsień sercowy [609]. Natężenie kardiodepresyjnego działania LBA zależy od wyjściowego napięcia układu współczulnego, siły działania p-adrenolitycznego oraz bd ubocznego działania pozareceptoiowego leku [ryc. 10). .

W warunkach spoczynkowych podanie zdrowym ludziom lub zwierzętom małych dawek nifenalolu, sotalolu, pindololu, a nawet oksprenolołń i piopranoiolu wywołuje tylko znikome upośledzenie kurczliwości i siły skurczu mięśnia sercowego [33, 258, 339, 403, 441, 468], natomiast w stanach powysiłkowych, emocjonalnych luh w sytuacjach patologicznych (utajona niewydolność mięśnia sercowego) blokada (j-adrenergiczna w sposób drastyczny zmniejsza wydolność mięśnia sercowego [3241.

Duże dawki LBA nawet u zdrowych osób upośledzają całkowity skurcz lewej komory, zmniejszają jej skuteczną pracę i powodują powiększenie jej wymiarów. Obserwuje się zmniejszenie szybkości narastania ciśnienia wewnątrz lewej komory oraz rzadkoskurcz. Również inne wskazówki poli- kardiograficzne świadczą o tym, że duże dawki LBA działają kardiodepre- syjnie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/goya/domains/goya.com.pl/wp-content/uploads/kobieta39.jpg

Artykuły dla Ciebie

Zatrzymanie miesiączki

Dotyczy to jednak przypadków ciężkich, gdyż w przypadkach lżejszych zaburzenia czynności jajników przejawiają się racze[...]

DYCHAWICA OSKRZELOWA (ASTHMA BRONCHIALE)

Etiologia i patogeneza tej choroby nie są jeszcze dostatecznie znane. Na ogół przyjmuje się, że przyczyną mogą być stan[...]

Nasilenie stanów zapalnych płuc

Główną przyczyną zapalenia płuc Są dwoinki zapalenia płuc, wśród których najczęściej spotykamy typy I, II i XIV. Zapale[...]

Kwas azotowy — HNO3 (Acidum nitricum)

Objawy: wdychanie par powoduje kaszel krztuszący z wydzieliną ropną, obrzęk głośni. Żółtopomarańczowe zabarwienie tkank[...]

Anatomia patologiczna

Anatomia patologiczna. Obraz anatomopatologiczny schorzenia różni się od stanów zapalnych płuc wywołanych innymi znanym[...]

Archiwa