GRUPY UŻYTKOWNIKÓW SUBSTANCJI UZALEŻNIAJĄCYCH

Użytkowników substancji uzależniających można podzielić na: 1) eksperymentujących, 2) okolicznościowych i 3) zależnych.

Użytkownicy eksperymentujący. Z różnych powodów (p. niżej) użytkownicy eksperymentujący próbują, bez zalecenia lekarza, jednej lub więcej substancji uzależniających jednorazowo lub kilkakrotnie, a potem przerywają zażywanie. Takie używanie ma charakter doświadczalny i często kończy się dla osobnika bez żadnych następstw medycznych i społecznych. Nie można jednak zapomnieć, że nawet jednorazowe użycie, szczególnie w przypadku dużej dawki, może spowodować poważne komplikacje medyczne lub społeczne dla jednostki lub jej otoczenia. Ponadto z grupy użytkowników eksperymentujących wywodzą się ci wszyscy, którzy z różnych powodów po pierwszej próbie, sporadycznie, lecz stopniowo coraz to częściej kontynuują używanie i mogą uzależnić się od leku.

Ustawodawstwo wielu krajów wysoko uprzemysłowionych przewiduje stosowanie w sposób nie kontrolowany przez społeczeństwo ani przez lekarzy pewnej liczby biologicznie czynnych substancji w celu samolecze- nia się (leki nie objęte obowiązkiem zapisywania na recepty) oraz zezwala na używanie w celach niemedycznych niektórych substancji (np. alkoholu, tytoniu), których użytkowanie zostało zaakceptowane przez społeczeństwo. Kontrola osiągalności takich substancji zależy przede wszystkim od czynników społeczno-środowiskowych i praw ekonomicznych.

Użytkownicy okolicznościowi. Użytkownicy okolicznościowi przyjmują leki i środki uzależniające w sposób przerywany bez rozwoju zależnoś- ci lekowej. W taki sposób większość osób używa napojów alkoholowych. Użytkownicy okolicznościowi, zależnie od rodzaju używanego leku, częstości używania i drogi stosowania mogą być poważnie zagrożeni rozwojem zależności lekowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Artykuły dla Ciebie

Kontakty seksualne część 2

Pod pojęciem kontaktów seksualnych rozumie się nie tylko ich aspekt cielesny, lecz przede wszystkim całokształt zachowa[...]

Funkcje pełnione przez reguły - normy moralne

Poprzednio mówiliśmy o „wszczepieniu” (imprinting) zasad postępowania w kulturze tradycyjnej, poprzez obrzędy, wierzeni[...]

Pasty plemnikobójcze

Dodatek tłuszczu, najczęściej masła kakaowego, jak również wydzielanie gazu przy użyciu pewnych przetworów, potęguje dz[...]

DYCHAWICA OSKRZELOWA (ASTHMA BRONCHIALE)

Etiologia i patogeneza tej choroby nie są jeszcze dostatecznie znane. Na ogół przyjmuje się, że przyczyną mogą być stan[...]

Nasilenie stanów zapalnych płuc

Główną przyczyną zapalenia płuc Są dwoinki zapalenia płuc, wśród których najczęściej spotykamy typy I, II i XIV. Zapale[...]

Archiwa