GUZY LITE I TORBIELOWATE JAJNIKÓW CZĘŚĆ 2

Jest rzeczą znamienną, że pierwotnie łagodne nowotwory jajnika mogą przekształcać się w złośliwe,

Etiologia guzów jajnikowych nie jest dotąd wyjaśniona, jak zresztą i innych nowotworów. Nie odgrywają tu żadnej roli ani różnice rasowe, ani wiek chorych, ani liczba odbytych porodów. Zdaniem niektórych badaczy osoby niezamężne stanowią stosunkowo wielki odsetek chorych na guzy jajnika. Istnieją jednak co do tego duże różnice zapatrywań także i w piśmiennictwie polskim.

Największą liczbę przypadków nowotworów jajnika spotykamy w okresie dojrzałości płciowej i u kobiet w sile wieku. Tylko rak pierwotny i torbielak rakowy występują raczej u kobiet starszych, między 50 a 70 rokiem życia. Spotykano się jednak z nimi także u osób młodych i to nawet przed rozwojem płciowym. Przeciwnie, mięsaki rozwijają się częściej u kobiet młodych, a po okresie prze- kwitania należą do rzadkości.

Najczęstszymi nowotworami jajnika są gruczolako-torbielaki (cystadenomata). Przewaga występowania w jajniku nowotworów nabłonkowych nad łącznotkankowymi jest w ogóle bardzo wyr aźna. Guzy pochodzenia łącznotkankowego są przeważnie nowotworami złośliwymi, natomiast nowotwory wychodzące z nabłonków należą w znacznej większości do łagodnych. Nowotwory wytwarzające hormony mogą wywoływać szereg objawów, które polegają na uwydatnieniu trzeciorzędnych cech płciowych, czasami odmiennej płci. Przejawem ich działania może być także nieprawidłowy przerost gruczołów mlecznych, a nawet pojawianie się w nich mleka.

Należy podkreślić, że rozwój guzów jajnikowych – i to nawet dużych – nie wpływa na płodność kobiet, jak długo istnieją jeszcze resztki prawidłowego utkania tego narządu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Artykuły dla Ciebie

Kontakty seksualne część 2

Pod pojęciem kontaktów seksualnych rozumie się nie tylko ich aspekt cielesny, lecz przede wszystkim całokształt zachowa[...]

Funkcje pełnione przez reguły - normy moralne

Poprzednio mówiliśmy o „wszczepieniu” (imprinting) zasad postępowania w kulturze tradycyjnej, poprzez obrzędy, wierzeni[...]

Pasty plemnikobójcze

Dodatek tłuszczu, najczęściej masła kakaowego, jak również wydzielanie gazu przy użyciu pewnych przetworów, potęguje dz[...]

DYCHAWICA OSKRZELOWA (ASTHMA BRONCHIALE)

Etiologia i patogeneza tej choroby nie są jeszcze dostatecznie znane. Na ogół przyjmuje się, że przyczyną mogą być stan[...]

Nasilenie stanów zapalnych płuc

Główną przyczyną zapalenia płuc Są dwoinki zapalenia płuc, wśród których najczęściej spotykamy typy I, II i XIV. Zapale[...]

Archiwa