HIPERERGICZNE ODCZYNY NA LEKI W OBRĘBIE WĄTROBY

Wiele leków uszkadza wątrobę, wywołując hiperergiczne reakcje uszkadzające hepatocyty oraz kanaliki żółciowe. Alergia na leki w obrębie wątroby może się przejawiać:

– a) martwicą hepatocytów,

– b) cholestazą wewnątrzwątrobową,

– c) mieszanymi (a + b) cechami histopatologicznymi i odpowiednio klinicznymi,

Hipoteza działania mechanizmu reakcji alergicznej na niektóre leki w patogenezie polekowych uszkodzeń wątroby opiera się na następujących obserwacjach:

– 1. Uszkodzenie wątroby dotyczy zazwyczaj tylko niektórych osobników. Nie obserwuje się zależności między stopniem żółtaczki lub rozległością martwicy hepatocytów a dawką leku. Nierzadko uszkodzenie wątroby powstaje po okresie dobrej tolerancji dużych dawek leku w wyniku wytworzenia się hiperergii na lek.

– 2. Uszkodzenia wątroby typu reakcji hiperergicznej nie można odtworzyć na zwierzętach.

– 3. Uszkodzenie wątroby zazwyczaj jest skojarzone z innymi alergicznymi objawami, jak wysypka skórna, eozynofilia i nacieki z krwinek białych kwasochłonnych w obrębie wątroby (stwierdzane biopsją), bóle stawów.

– 4. W wielu przypadkach alergicznych reakcji na leki (np. na izoniazyd, kwas p-aminosalicylowy) [1, 9, 16] w wątrobie można wykazać obecność przeciwciał wiążących dopełniacz lub skierowanych przeciwko antygenom normalnej tkanki wątrobowej.

– 5. Reakcje alergiczne na leki w obrębie wątroby nie są częstsze u chorych z marskością wątroby w porównaniu z osobami bez marskości,

– 6. Po wyzdrowieniu zespół chorobowy może powrócić po powtórnym podaniu małej dawki leku wywołującego reakcję alergiczną.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Artykuły dla Ciebie

Kontakty seksualne część 2

Pod pojęciem kontaktów seksualnych rozumie się nie tylko ich aspekt cielesny, lecz przede wszystkim całokształt zachowa[...]

Funkcje pełnione przez reguły - normy moralne

Poprzednio mówiliśmy o „wszczepieniu” (imprinting) zasad postępowania w kulturze tradycyjnej, poprzez obrzędy, wierzeni[...]

Pasty plemnikobójcze

Dodatek tłuszczu, najczęściej masła kakaowego, jak również wydzielanie gazu przy użyciu pewnych przetworów, potęguje dz[...]

DYCHAWICA OSKRZELOWA (ASTHMA BRONCHIALE)

Etiologia i patogeneza tej choroby nie są jeszcze dostatecznie znane. Na ogół przyjmuje się, że przyczyną mogą być stan[...]

Nasilenie stanów zapalnych płuc

Główną przyczyną zapalenia płuc Są dwoinki zapalenia płuc, wśród których najczęściej spotykamy typy I, II i XIV. Zapale[...]

Archiwa