Jądro pierwotniaków

Jądro pierwotniaków jest kuliste, owalne, jajowate lub wrzecionowate, często umieszczone pozaśrodkowo (ekscentrycznie). Otoczone jest podwójną błoną (kario- lema) z charakterystycznymi otworkami, zawiera sok jądrowy (kariolimfa) i chro- matynę, której rozmieszczenie może być charakterystyczne dla rodzaju lub gatunku. Tak jak u innych eukariontów materiał genetyczny zawarty w jądrowym kwasie de- oksynukleinowym (DNA) skupiony jest w chromosomach, ujawniających się podczas podziału mitotycznego. Substancja jądrowa nie wchodząca w skład chromosomów tworzy kariosom umieszczenie kariosomu w jądrze stanowi ważną cechę w różnicowaniu gatunków. Niektóre pierwotniaki (np. z rzędu Amoebidd) cechuje duży polimorfizm jąder komórkowych (ryc. 3.2) w opisach podaje się model najczęściej występujący (u przeszło 50% osobników populacji).

Chromatyna stanowi kompleks DNA i histonów (białka zasadowe) bierze udział w transkrypcji, tj. przepisywaniu kodu genetycznego DNA na kod genetyczny RNA, a także w syntezie (replikacji) DNA.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/goya/domains/goya.com.pl/wp-content/uploads/kobieta39.jpg

Artykuły dla Ciebie

Zatrzymanie miesiączki

Dotyczy to jednak przypadków ciężkich, gdyż w przypadkach lżejszych zaburzenia czynności jajników przejawiają się racze[...]

DYCHAWICA OSKRZELOWA (ASTHMA BRONCHIALE)

Etiologia i patogeneza tej choroby nie są jeszcze dostatecznie znane. Na ogół przyjmuje się, że przyczyną mogą być stan[...]

Nasilenie stanów zapalnych płuc

Główną przyczyną zapalenia płuc Są dwoinki zapalenia płuc, wśród których najczęściej spotykamy typy I, II i XIV. Zapale[...]

Kwas azotowy — HNO3 (Acidum nitricum)

Objawy: wdychanie par powoduje kaszel krztuszący z wydzieliną ropną, obrzęk głośni. Żółtopomarańczowe zabarwienie tkank[...]

Anatomia patologiczna

Anatomia patologiczna. Obraz anatomopatologiczny schorzenia różni się od stanów zapalnych płuc wywołanych innymi znanym[...]

Archiwa