LEKI IMMUNOSUPRESYJNE

Spośród stosowanych obecnie leków immunosupresyjnych lub rodzajów postępowania leczniczego, które zmniejszają reaktywność immunologiczną, a więc zaburzają na różnych etapach przebieg omówionych procesów obronnych, należy wymienić następujące grupy:

– 1. Związki chemiczne (leki):

– a) antymetabolity,

– b) związki alkilujące,

– c) leki przeciwzapalne i inne.

– 2. Związki naturalne:

– a) hormony kory nadnerczy,

– b) antybiotyki, alkaloidy i enzymy o działaniu immunosupresyjnyin,

– c) białka immunosupresyjne.

– 3. Czynniki fizyczne:

– a) promienie jonizujące (promienie rentgenowskie, rad). .

– 4. Chirurgiczne usuwanie narządów odgrywających ważną rolą w procesie immunogenezy (śledziona, grasica, wązły chłonne). Usuwanie śledziony, np. ze wskazań hematologicznych, zmniejsza jednocześnie u dzieci odporność przeciwbakteryjną, zwłaszcza przeciw zakażeniom pneumo- kokowym.

Wymienione leki i typy postępowania znalazły dosyć szerokie zastosowanie w leczeniu chorób immunologicznych i nowotworowych, a przede wszystkim w transplantologii.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Artykuły dla Ciebie

Kontakty seksualne część 2

Pod pojęciem kontaktów seksualnych rozumie się nie tylko ich aspekt cielesny, lecz przede wszystkim całokształt zachowa[...]

Funkcje pełnione przez reguły - normy moralne

Poprzednio mówiliśmy o „wszczepieniu” (imprinting) zasad postępowania w kulturze tradycyjnej, poprzez obrzędy, wierzeni[...]

Pasty plemnikobójcze

Dodatek tłuszczu, najczęściej masła kakaowego, jak również wydzielanie gazu przy użyciu pewnych przetworów, potęguje dz[...]

DYCHAWICA OSKRZELOWA (ASTHMA BRONCHIALE)

Etiologia i patogeneza tej choroby nie są jeszcze dostatecznie znane. Na ogół przyjmuje się, że przyczyną mogą być stan[...]

Nasilenie stanów zapalnych płuc

Główną przyczyną zapalenia płuc Są dwoinki zapalenia płuc, wśród których najczęściej spotykamy typy I, II i XIV. Zapale[...]

Archiwa