MACICA

Ze względu na ścisły związek między błoną śluzową macicy a jej podłożem mięsnym podział zapaleń macicy na toczące się w jej śluzówce lub mięśniówce jest już zarzucony i obie te sprawy chorobowe omawiane są równocześnie.

Rozpoczynają się one prawie zawsze w błonie śluzowej i proces chorobowy przeważnie przechodzi na warstwę mięśniową macicy, jakkolwiek nie da się zaprzeczyć, że w pewnych przypadkach występuje on głównie w błonie śluzowej i z przyczyn praktycznych bywa określany nazwą endomelritis, w innych zaś obejmuje przeważnie mięśniówkę macicy i bywa rozpoznawany jako mjomełritis.

Różnice czynnościowe między trzonem i szyjką macicy uprawniają natomiast w pewnej mierze do odrębnego traktowania zapaleń umiejscowionych albo w jednej, albo w drugiej części tego narządu, niezależnie od ich etiologii bakteryjnej, toksycznej, termicznej, chemicznej lub mechanicznej.

Najczęstsze zapalenia tak trzonu, jak szyjki macicy są wywołane przez drobnoustroje, ale i zapalenia spowodowane przez uraz innego rodzaju także kończą się wtórnym zakażeniem zmienionego chorobowo podłoża. Drobnoustroje chorobotwórcze dostają się do wnętrza macicy albo z pochwy, co zdarza się w większości przypadków, albo z jajowodów czy też drogą krwi z innych ognisk zakażenia. W grę wchodzą przede wszystkim dwoinki Ncissera, przedostające się do górnych dróg rodnych, z chwilą kiedy zostanie usuńięty czop śluzu, oddzielający jałową szyjkę macicy od górnej części pochwy (miesiączka, zabiegi chirurgiczne itd.), dalej bakterie ropne, które mogą znaleźć korzystne warunki do rozwoju, szczególnie po porodach i po poronieniach, oraz najrozmaitsze saprofity rozmnażające się na odpowiednim podłożu (gnicie tkanek w przebiegu martwicy mięśniaka, przy rozpadzie nowotworów złośliwych, w przetokach kałowych itd.). Zakażenia prątkami gruźlicy, maczugowcami błonicy, krętkami bladymiitp. występują rzadziej. Ze względu na swoisty charakter tych zakażeń będą one omawiane później.

– a) ZAPALENIE BŁONY ŚLUZOWEJ I MIĘŚNIÓWKI SZYJKI MAGICY (Endometritis et metritis cersicis)

Wskutek przesunięcia się ku górze granicy bakteryjnej w przewodzie szyjki macicy albo pod wpływem jej rozdarcia, albo też zachwiania się sprawności jej obrony biochemicznej, dochodzi do typowego zapalenia (nieżytu), którego ostre objawy utrzymują się przez kilka do kilkunastu dni. Ustępują one stopniowo, aż wreszcie pozostają tylko jako widomy dowód toczącej się sprawy zapalnej już w okresie przewlekłym – upławy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Artykuły dla Ciebie

Kontakty seksualne część 2

Pod pojęciem kontaktów seksualnych rozumie się nie tylko ich aspekt cielesny, lecz przede wszystkim całokształt zachowa[...]

Funkcje pełnione przez reguły - normy moralne

Poprzednio mówiliśmy o „wszczepieniu” (imprinting) zasad postępowania w kulturze tradycyjnej, poprzez obrzędy, wierzeni[...]

Pasty plemnikobójcze

Dodatek tłuszczu, najczęściej masła kakaowego, jak również wydzielanie gazu przy użyciu pewnych przetworów, potęguje dz[...]

DYCHAWICA OSKRZELOWA (ASTHMA BRONCHIALE)

Etiologia i patogeneza tej choroby nie są jeszcze dostatecznie znane. Na ogół przyjmuje się, że przyczyną mogą być stan[...]

Nasilenie stanów zapalnych płuc

Główną przyczyną zapalenia płuc Są dwoinki zapalenia płuc, wśród których najczęściej spotykamy typy I, II i XIV. Zapale[...]

Archiwa