Oziębłość seksualna kobiety po porodzie

Jeszcze do niedawna oziębłość seksualną kobiety po porodzie uważano za zaburzenia psychogenne. Tłumaczono ją różnymi przyczynami, na przykład utajoną awersją do męża, koncentracją uwagi na dziecku itp. Dopiero gdy Klimek (1966) opisał zespół podwzgórzycy pociążowej występujący w wyniku uszkodzenia podwzgórza w następstwie okołoporodowego krwotoku lub stanów gorączkowych okazało się, że poporodowa oziębłość seksualna może być uwarunkowana zmianami substratu anato- mofizjologicznego. Zespół ten występuje u 10% wieloródek i charakteryzuje się między innymi obniżeniem lub zanikiem popędu seksualnego (a nawet zniechęceniem do współżycia seksualnego). Dawniej, w związku ze skąpą wiedzą o działaniu podwzgórza i jego zaburzeniach, nie dostrzegano tego zespołu i rejestrowano jedynie zmiany w zakresie sfery seksualnej. Obecnie przyjmuje się, że znaczny odsetek oziębłości poporodowej jest jedynie objawem szerszego zespołu, to jest podwzgórzycy pociążowej, natomiast czynniki psychogenne mają wpływ o charakterze wtórnym. Wiedza nasza o czynnościach podwzgórza oraz o jego zaburzeniach, a zwłaszcza o ich wpływie na seksualność człowieka, mimo wielu badań i obserwacji jest nadal niewielka. Nadal istnieje też wiele mechanizmów, których nie potrafimy wytłumaczyć.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Artykuły dla Ciebie

DYCHAWICA OSKRZELOWA (ASTHMA BRONCHIALE)

Etiologia i patogeneza tej choroby nie są jeszcze dostatecznie znane. Na ogół przyjmuje się, że przyczyną mogą być stan[...]

Nasilenie stanów zapalnych płuc

Główną przyczyną zapalenia płuc Są dwoinki zapalenia płuc, wśród których najczęściej spotykamy typy I, II i XIV. Zapale[...]

Kwas azotowy — HNO3 (Acidum nitricum)

Objawy: wdychanie par powoduje kaszel krztuszący z wydzieliną ropną, obrzęk głośni. Żółtopomarańczowe zabarwienie tkank[...]

Anatomia patologiczna

Anatomia patologiczna. Obraz anatomopatologiczny schorzenia różni się od stanów zapalnych płuc wywołanych innymi znanym[...]

Zapalenie odoskrzelowe płuc

Osłuchowo poza rozsianymi rzężeniami grubobańkowymi stwierdza się rzężenia średnio- i drobnobańkowe. Opukowo na ogół z [...]

Archiwa