Oziębłość seksualna kobiety po porodzie

Jeszcze do niedawna oziębłość seksualną kobiety po porodzie uważano za zaburzenia psychogenne. Tłumaczono ją różnymi przyczynami, na przykład utajoną awersją do męża, koncentracją uwagi na dziecku itp. Dopiero gdy Klimek (1966) opisał zespół podwzgórzycy pociążowej występujący w wyniku uszkodzenia podwzgórza w następstwie okołoporodowego krwotoku lub stanów gorączkowych okazało się, że poporodowa oziębłość seksualna może być uwarunkowana zmianami substratu anato- mofizjologicznego. Zespół ten występuje u 10% wieloródek i charakteryzuje się między innymi obniżeniem lub zanikiem popędu seksualnego (a nawet zniechęceniem do współżycia seksualnego). Dawniej, w związku ze skąpą wiedzą o działaniu podwzgórza i jego zaburzeniach, nie dostrzegano tego zespołu i rejestrowano jedynie zmiany w zakresie sfery seksualnej. Obecnie przyjmuje się, że znaczny odsetek oziębłości poporodowej jest jedynie objawem szerszego zespołu, to jest podwzgórzycy pociążowej, natomiast czynniki psychogenne mają wpływ o charakterze wtórnym. Wiedza nasza o czynnościach podwzgórza oraz o jego zaburzeniach, a zwłaszcza o ich wpływie na seksualność człowieka, mimo wielu badań i obserwacji jest nadal niewielka. Nadal istnieje też wiele mechanizmów, których nie potrafimy wytłumaczyć.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Artykuły dla Ciebie

Kontakty seksualne część 2

Pod pojęciem kontaktów seksualnych rozumie się nie tylko ich aspekt cielesny, lecz przede wszystkim całokształt zachowa[...]

Funkcje pełnione przez reguły - normy moralne

Poprzednio mówiliśmy o „wszczepieniu” (imprinting) zasad postępowania w kulturze tradycyjnej, poprzez obrzędy, wierzeni[...]

Pasty plemnikobójcze

Dodatek tłuszczu, najczęściej masła kakaowego, jak również wydzielanie gazu przy użyciu pewnych przetworów, potęguje dz[...]

DYCHAWICA OSKRZELOWA (ASTHMA BRONCHIALE)

Etiologia i patogeneza tej choroby nie są jeszcze dostatecznie znane. Na ogół przyjmuje się, że przyczyną mogą być stan[...]

Nasilenie stanów zapalnych płuc

Główną przyczyną zapalenia płuc Są dwoinki zapalenia płuc, wśród których najczęściej spotykamy typy I, II i XIV. Zapale[...]

Archiwa