POLEKOWE ZABURZENIA HEMOSTAZY

Polekowe zaburzenia hemostazy są najczęstszą przyczyną skaz krwotocznych. Mogą one polegać na

– 1) małoplytkowości,

– 2) zmienionej czynności krwinek płytkowych,

– 3) zwiększonej kruchości naczyń krwionośnych,

– 4) antykoagulacyjnym działaniu leku,

– 5) potęgowaniu lub hamowaniu działania jednocześnie stosowanych antykoagulantów,

– 6) powikłaniach zakrzepowo-zatorowych.

Maiopłytkowość. Około 18% przypadków małoplytkowości jest wywołane lekami, Maiopłytkowość polekowa może wynikać z upośledzonego wytwarzania krwinek płytkowych na skutek toksycznego uszkodzenia szpiku lub zwiększonego ich niszczenia we. krwi obwodowej, najczęś- ściej przez przeciwciała. W związku z tym wyróżnia się maiopłytkowość toksyczną i immunologiczną [9, 11, 13, 14, 19, 34, 37l.

Maiopłytkowość toksyczna jest zazwyczaj jednym z objawów polekowej aplazji szpiku, rzadziej występuje jako monocytopenia. W tabeli 25,7 zestawiono leki najczęściej wywołujące maiopłytkowość toksyczną.

Maiopłytkowość toksyczna rzadko bywa spowodowana bezpośrednim działaniem leku na krwinki płytkowe. Przykładem takim może być rysto- cetyna, obecnie nie stosowana w lecznictwie ze względu na wybiórczą aglutynację krwinek płytkowych. Ta właściwość rystocetyny znalazła natomiast zastosowanie w badaniach adhezyjności krwinek płytkowych. Okazało się, że rystocetyna nie zlepia krwinek płytkowych u większości chorych na chorobę von Willebranda.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Artykuły dla Ciebie

Kontakty seksualne część 2

Pod pojęciem kontaktów seksualnych rozumie się nie tylko ich aspekt cielesny, lecz przede wszystkim całokształt zachowa[...]

Funkcje pełnione przez reguły - normy moralne

Poprzednio mówiliśmy o „wszczepieniu” (imprinting) zasad postępowania w kulturze tradycyjnej, poprzez obrzędy, wierzeni[...]

Pasty plemnikobójcze

Dodatek tłuszczu, najczęściej masła kakaowego, jak również wydzielanie gazu przy użyciu pewnych przetworów, potęguje dz[...]

DYCHAWICA OSKRZELOWA (ASTHMA BRONCHIALE)

Etiologia i patogeneza tej choroby nie są jeszcze dostatecznie znane. Na ogół przyjmuje się, że przyczyną mogą być stan[...]

Nasilenie stanów zapalnych płuc

Główną przyczyną zapalenia płuc Są dwoinki zapalenia płuc, wśród których najczęściej spotykamy typy I, II i XIV. Zapale[...]

Archiwa