Polityka karna, prewencyjna, profilaktyczna – kontynuacja

Niektórzy autorzy (Steinhilper, 1971) proponują stosowanie środków zapobiegających, zwłaszcza wobec przestępców seksualnych z nawyk- nienia. Przeważa jednak opinia oparta na badaniach empirycznych, penitencjarnych, że tylko środki wychowawcze mogą tu być brane pod uwagę

(Evert, 1965 prace Mohra i współpracowników). Wielu badaczy przestrzega przed traktowaniem przestępców seksualnych jako strasznych zbrodniarzy, proponuje karać tylko tych, którzy przejawiają przemoc, brutalność, wyrządzają realną krzywdę swoim ofiarom. Odzywają się głosy przeciwko stosowaniu kary pozbawienia wolności, bowiem ta kara nie umożliwia stosowania właściwych środków terapii (Mohr, Halleck, Russel, Peters i in.), zwłaszcza wobec homoseksualizmu, ekshibicjonizmu. Tu bardziej’ jest potrzebna interwencja psychiatry, seksuologa. Szereg autorów (Gigeroff, Mohr, Turner, 1969) zaleca szeroko stosować warunkowe zwolnienia „na próbę” {probation system). Współczynnik recydywy jest bowiem na ogół niski (Reckless, 1961 Mohr, 1963), waha się w granicach 12 – 17/o (Gigeroff, 1968). W pracy zbiorowej wydanej w NRD (Gewalt und Sexualkriminalitat) są wysuwane postulaty ograniczenia penalizacji, stosowania badań i metod leczniczych, środków wychowawczych itp.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Artykuły dla Ciebie

Kontakty seksualne część 2

Pod pojęciem kontaktów seksualnych rozumie się nie tylko ich aspekt cielesny, lecz przede wszystkim całokształt zachowa[...]

Funkcje pełnione przez reguły - normy moralne

Poprzednio mówiliśmy o „wszczepieniu” (imprinting) zasad postępowania w kulturze tradycyjnej, poprzez obrzędy, wierzeni[...]

Pasty plemnikobójcze

Dodatek tłuszczu, najczęściej masła kakaowego, jak również wydzielanie gazu przy użyciu pewnych przetworów, potęguje dz[...]

DYCHAWICA OSKRZELOWA (ASTHMA BRONCHIALE)

Etiologia i patogeneza tej choroby nie są jeszcze dostatecznie znane. Na ogół przyjmuje się, że przyczyną mogą być stan[...]

Nasilenie stanów zapalnych płuc

Główną przyczyną zapalenia płuc Są dwoinki zapalenia płuc, wśród których najczęściej spotykamy typy I, II i XIV. Zapale[...]

Archiwa