RECEPTORY SĄ BIOPOLIMERAMI?

W celu ustalenia budowy różnego typu receptorów poczyniono wiele wysiłków. Przypuszcza się, że receptory są biopolimerami umieszczonymi w błonie komórkowej. Zasadniczy zrąb receptora ma stanowić trzeciorzędowa struktura białkowa, której ukształtowanie konformacyjne jest usztywnione przez fosfolipidy, nukleotydy, mukopolisacharydy lub inne makrocząsteczki [360], Dzięki budowie przestrzennej i rozkładowi potencjalnych punktów wiązania i odpychania różnorakich grup chemicznych receptor może wybiórczo „odłowić” z płynów ustrojowych cząsteczki związków chemicznych, które pasują do jego kodu wiązań. Struktura chemiczna agonisty jest w stanie uruchomić ukryty w receptorze „punkt zapłonu”, który zapoczątkowuje ciąg biologicznych reakcji charakterystycznych dla pobudzenia komórki. Struktura chemiczna antagonisty tylko pozornie pasuje do receptora (fałszywy klucz według Fischera), lecz w gruncie rzeczy jest jałowa, ponieważ nie potrafi uruchomić „mechanizmu spustowego” w receptorze.

Powyższe rozważania są hipotetyczne i mają na celu przybliżenie pojęcia receptora. W sposób ścisły można charakteryzować receptory oraz wpływających na nie agonistów i antagonistów jedynie za pomocą metod matematycznych stosowanych w farmakologii molekularnej. W tym celu używa się krzywych Ariénsa [42], wartości pA2 i pAjj Schilda [45], stałej dysocjacji kompleksu receptor-agonista Furchgotta [349], określenia konkurencyjności antagonizmu według Patona i Ranga [779] oraz określenia powinowactwa i aktywności wewnętrznej według Van Rossuma [1016]. Teorii budowy i działania receptorów farmakologicznych poświęcono opracowania monograficzne [274, 1052],

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Artykuły dla Ciebie

DYCHAWICA OSKRZELOWA (ASTHMA BRONCHIALE)

Etiologia i patogeneza tej choroby nie są jeszcze dostatecznie znane. Na ogół przyjmuje się, że przyczyną mogą być stan[...]

Nasilenie stanów zapalnych płuc

Główną przyczyną zapalenia płuc Są dwoinki zapalenia płuc, wśród których najczęściej spotykamy typy I, II i XIV. Zapale[...]

Kwas azotowy — HNO3 (Acidum nitricum)

Objawy: wdychanie par powoduje kaszel krztuszący z wydzieliną ropną, obrzęk głośni. Żółtopomarańczowe zabarwienie tkank[...]

Anatomia patologiczna

Anatomia patologiczna. Obraz anatomopatologiczny schorzenia różni się od stanów zapalnych płuc wywołanych innymi znanym[...]

Zapalenie odoskrzelowe płuc

Osłuchowo poza rozsianymi rzężeniami grubobańkowymi stwierdza się rzężenia średnio- i drobnobańkowe. Opukowo na ogół z [...]

Archiwa