Seks a rozwój cywilizacji ludzkiej

Wydaje się, że powiązanie seksu z uczuciem stanowi wyraźny postęp w rozwoju cywilizacji ludzkiejr jest osiągnięciem na drodze jej rozwoju, zwłaszcza wobec nieudolności naszej cyuńlizacji w eliminacji poczucia anomii i alienacji indywidualnej. Sprzężenie seksu z uczuciem sprauńa, że czynności seksualne człowieka uzyskują szansę stania się dla niego czymś znacznie więcej niż tylko rozładowaniem napięć seksualnych. Stają się kontaktem społecznym, dającym możliwość redukcji wielu napięć frustrącyjnych, dezizolacji i kompensacji braku możliwości zaspokojenia wielu innych jego potrzeb, mającym istotne znaczenie zarówno dla jego efektywnego funkcjonowania, jak i wewnętrznego poczucia szczęścia.

Do sprawy tej wrócimy jeszcze w rozdziale poświęconym roli potrzeby seksualnej w życiu człowieka. Nurt naszych rozważań dotyczy przede wszystkim możliwości wytworzenia się u człowieka potrzeby, która jest niekonieczna. ‚

Prawa ewolucji uczą, że te właściwości osobników, które nie służą ich indywidualnemu przeżyciu, a wręcz przeciwnie, wprowadzają szereg wątków nie mających nic wspólnego z uzyskiwaniem lepszej pozycji w walce o byt, powinny zanikać albo powinny zanikać jednostki, u których takie cechy uległy utrwaleniu. Jest to jednakże pogląd bardzo uproszczony.

W biologii znajdujemy przykłady wskazujące na to, że poszczególne gatunki uzyskują większą szansę istnienia nie przez podwyższanie indywidualnej sprawności jednostki w walce o byt, ale przez podwyższanie tempa lub łatwości rozradzania się. Wydaje się nawet, że na początku historii życia biologicznego tempo i łatwość rozmnażania się dawały uńększą szansę przeżycia gatunku niż indywidualna spraumość osobnika.

Można by tu oczywiście powiedzieć, że modne w fin de siłcle’u teorie „prachuci” miały w tym wypadku pewien sens o tyle właśnie, że sprawy rozrodu dominowały na początku nad sprawami przystosowania. Możemy więc spokojnie odrzucić twierdzenie jakoby potrzeba seksualna była naturalna, ale niekonieczna. Jej niekonieczność nosi charakter wyłącznie psychologiczny. Z biologicznego punktu widzenia, który jest punktem widzenia nie na jednostkę, a na gatunek, potrzeba seksualna jest naturalna i konieczna.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Artykuły dla Ciebie

Kontakty seksualne część 2

Pod pojęciem kontaktów seksualnych rozumie się nie tylko ich aspekt cielesny, lecz przede wszystkim całokształt zachowa[...]

Funkcje pełnione przez reguły - normy moralne

Poprzednio mówiliśmy o „wszczepieniu” (imprinting) zasad postępowania w kulturze tradycyjnej, poprzez obrzędy, wierzeni[...]

Pasty plemnikobójcze

Dodatek tłuszczu, najczęściej masła kakaowego, jak również wydzielanie gazu przy użyciu pewnych przetworów, potęguje dz[...]

DYCHAWICA OSKRZELOWA (ASTHMA BRONCHIALE)

Etiologia i patogeneza tej choroby nie są jeszcze dostatecznie znane. Na ogół przyjmuje się, że przyczyną mogą być stan[...]

Nasilenie stanów zapalnych płuc

Główną przyczyną zapalenia płuc Są dwoinki zapalenia płuc, wśród których najczęściej spotykamy typy I, II i XIV. Zapale[...]

Archiwa