SEKSUALNOŚĆ A XIX WIEK

Wiek XIX znamionujący się dużym rozwojem nauki i techniki, rozkwitem sztuki, a także procesem laicyzacji kultury, stwarzał sprzyjające warunki dla rozwoju seksuologii, aczkolwiek nadal utrzymywało się niechętne nastawienie do sfery seksualnej człowieka. Rozkwita epoka romantyzmu, charakteryzującego się dążeniem do pełnego rozwoju osobowości, kultem natury, uczucia i fantazji, między innymi gloryfikacją miłości romantyczno-sentymentalnej, niespełnionej, wymagającej wyrzeczeń, rezygnacji i cierpień. Wiązała się ona z kultem dziewictwa.

W XIX wieku w wielu różnych dyscyplinach naukowych rozpoczęto badania wchodzących w ich zakres przejawów seksualności i, chociaż dysponowano jeszcze dość skromną metodologią tych badań, nagromadzono wiele faktów, które stały się podstawą rozwoju współczesnej seksuologii.

W obrębie nauk biologicznych rozwija się embriologia, która z pomocą mikroskopu wyjaśniała niepoznane dotąd zagadnienia rozwoju płodu. Karol Darwin, twórca pierwszej nowoczesnej teorii ewolucji, wysunął koncepcję zmienności gatunków, płciowego doboru naturalnego i walki o byt. Lawson, Glaeveke, Calmann próbowali zdefiniować elementarne prawa pożądania seksualnego. Krafft-Ebing, Nacke, Charcot, Magnan dostarczyli bogatego materiału obserwacyjnego o przypadkach patologicznej seksualności. Long, Eyre, Boas, Hadoon, Filet opisywali liczne rytuały i obyczaje seksualne ludów prymitywnych oraz zajmowali się dociekaniem pochodzenia małżeństwa i innych form współżycia seksualnego. Prace ich wniosły solidną wiedzę o bogactwie i różnorod- 2 Seksuologia biologiczna naści obyczajów seksualnych różnych ludów oraz przyczyniły się do uświadomienia względności norm kulturowych w odniesieniu do seksualności człowieka. Artur Schopenhauer, twórca systemu filozoficznego, który cechował idealizm obiektywny oraz woluntaryzm w odniesieniu do życia społecznego, przyznawał seksualności rozstrzygające znaczenie dla życia człowieka, a równocześnie uważał, że decydujące znaczenie dla seksualności ma jej podłoże biologiczne. Koncepcje Schopenhauera wywarły duży wpływ na literaturę początku XX wieku, a Freud podkreślał ich oddziaływanie na współczesną myśl filozoficzną i naukową.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Artykuły dla Ciebie

Kontakty seksualne część 2

Pod pojęciem kontaktów seksualnych rozumie się nie tylko ich aspekt cielesny, lecz przede wszystkim całokształt zachowa[...]

Funkcje pełnione przez reguły - normy moralne

Poprzednio mówiliśmy o „wszczepieniu” (imprinting) zasad postępowania w kulturze tradycyjnej, poprzez obrzędy, wierzeni[...]

Pasty plemnikobójcze

Dodatek tłuszczu, najczęściej masła kakaowego, jak również wydzielanie gazu przy użyciu pewnych przetworów, potęguje dz[...]

DYCHAWICA OSKRZELOWA (ASTHMA BRONCHIALE)

Etiologia i patogeneza tej choroby nie są jeszcze dostatecznie znane. Na ogół przyjmuje się, że przyczyną mogą być stan[...]

Nasilenie stanów zapalnych płuc

Główną przyczyną zapalenia płuc Są dwoinki zapalenia płuc, wśród których najczęściej spotykamy typy I, II i XIV. Zapale[...]

Archiwa