Socjologiczne zainteresowanie życiem seksualnym człowieka

Socjologia traktuje życie seksualne człowieka jako integralny składnik kultury, stąd też w polu jej zainteresowań badawczych znajdują się takie problemy, jak: wpływ potrzeby „seksualnej elementarnej” czy „wykształconej” na kulturę, społeczeństwo i osobowość oraz wpływ innych systemów kulturowych (język, etyka, estetyka, ideologia, gospodarka) na seksualność ludzką. Jest- to problematyka z pogranicza nauk biologicznych i humanistycznych, mająca wspólny przedmiot badań, a inną eksplorację i dlatego wymaga ostrożności zarówno w interpretacji wzajemnych wpływów i zależności międzykulturowych, jak i międzysystemo- wych w obrębie jednej kultury. Nie jest bowiem obojętne, czy relacje łączące fizjologiczną ekspresję seksualną z okolicznościami życia społecznego (czyli pozwalające mówić o życiu seksualnym) charakteryzujemy w terminach związków genetycznych, funkcjonalnych, czy łączymy w struktury izomorficzne. Mówiąc o „kulturze” nie możemy pominąć spojrzenia konkretno-historycznego. Stąd też społeczna problematyka życia seksualnego zawarta jest w odpowiedziach na pytanie: jakie cechy ekspresji seksualnej człowieka należy przeanalizować, aby pozwoliły się wyjaśnić jako równoważniki relacji: potrzeba, ekspresja – okoliczności społeczne w danym czasie i w danym miejscu (a sięgając głębiej, w dziedzinę psychologii społecznej, także i jakie cechy u jakich typów osobowości).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Artykuły dla Ciebie

Kontakty seksualne część 2

Pod pojęciem kontaktów seksualnych rozumie się nie tylko ich aspekt cielesny, lecz przede wszystkim całokształt zachowa[...]

Funkcje pełnione przez reguły - normy moralne

Poprzednio mówiliśmy o „wszczepieniu” (imprinting) zasad postępowania w kulturze tradycyjnej, poprzez obrzędy, wierzeni[...]

Pasty plemnikobójcze

Dodatek tłuszczu, najczęściej masła kakaowego, jak również wydzielanie gazu przy użyciu pewnych przetworów, potęguje dz[...]

DYCHAWICA OSKRZELOWA (ASTHMA BRONCHIALE)

Etiologia i patogeneza tej choroby nie są jeszcze dostatecznie znane. Na ogół przyjmuje się, że przyczyną mogą być stan[...]

Nasilenie stanów zapalnych płuc

Główną przyczyną zapalenia płuc Są dwoinki zapalenia płuc, wśród których najczęściej spotykamy typy I, II i XIV. Zapale[...]

Archiwa