Stan cywilny i rodzinny sprawców gwałtów

Te rozbieżne i skąpe dane pozwalają mniemać, że większość sprawców ‚ zgwałceń, zwłaszcza młodych wiekiem, rekrutuje się ze środowiska graniczącego raczej z marginesem społecznym. Są to osobnicy bez wykształ- cenią, nie pracujący, deklarujący się jako pochodzący ze środowiska robotniczego, a w istocie stanowią oni element napływowy, nieraz pasożytniczy.

Stan cywilny i rodzinny. Zgodnie z danymi statystycznymi polskimi i obcymi (Francja, NRD i inne kraje) przewagę liczebną wśród sprawców zgwałceń stanowią ludzie w stanie wolnym (kawalerowie, wdowcy, rozwiedzeni) lub żonaci pozostający w konflikcie z żonami. Do innych wniosków doszedł Bereźnicki (1965): w jego próbce kawalerowie stanowili tylko 8D/o. Nie trzeba w żadnym razie sugerować się zbyt uproszczonym rozumowaniem, że żonaci, mogąc wyżywać się seksualnie w małżeństwie, nie mają potrzeby szukania partnerki na drodze przemocy. Duża przewaga kawalerów wynika po prostu stąd, że większość sprawców stanowią ludzie młodzi wiekiem, Stan małżeński nie jest wcale pewnym wentylem bezpieczeństwa. Dane przytoczone m.in. przez Filara wskazują, że często chodzi o młodzież z patologicznych środowisk rodzinnych (rodziny rozbite, śmierć ojca czy matki, rozkład pożycia rodzinnego itp.).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Artykuły dla Ciebie

Kontakty seksualne część 2

Pod pojęciem kontaktów seksualnych rozumie się nie tylko ich aspekt cielesny, lecz przede wszystkim całokształt zachowa[...]

Funkcje pełnione przez reguły - normy moralne

Poprzednio mówiliśmy o „wszczepieniu” (imprinting) zasad postępowania w kulturze tradycyjnej, poprzez obrzędy, wierzeni[...]

Pasty plemnikobójcze

Dodatek tłuszczu, najczęściej masła kakaowego, jak również wydzielanie gazu przy użyciu pewnych przetworów, potęguje dz[...]

DYCHAWICA OSKRZELOWA (ASTHMA BRONCHIALE)

Etiologia i patogeneza tej choroby nie są jeszcze dostatecznie znane. Na ogół przyjmuje się, że przyczyną mogą być stan[...]

Nasilenie stanów zapalnych płuc

Główną przyczyną zapalenia płuc Są dwoinki zapalenia płuc, wśród których najczęściej spotykamy typy I, II i XIV. Zapale[...]

Archiwa