Stosowanie energi promienistej

W wyjątkowych przypadkach udaje się jednak przez stosowanie energii promienistej doprowadzić do zmniejszenia guza jajnikowego, zwłaszcza pewnego typu (disgerminoma).

Spośród guzów więzadla obłego, które – jak wykazuje doświadczenie, są tworami bardzo rzadko spotykanymi, należy wymienić mięśniaki, włókniako-mięśniaki i tłuszczaki.

– a) Mięśniaki albo włókniako-mięśniaki więzadła obłego rozwinąć się mogą w każdej części tego więzadła. Określamy je nazwą: a) śródotrzewnowych, jeśli powstały na przestrzeni między rogiem macicy i podotrzewnowym pierścieniem pachwinowym, b) pozaotrzewnowych, jeśli leżą albo wewrątrz kanału pachwinowego, albo poza kanałem pachwinowym, pod skórą wzgórka łonowego.

Znaczna większość tych nowotworów, które pod względem anatomo-pato- logicznej budowy nie różnią się niczym od mięśniaków macicy, rozwija się poza obrębem kanału pachwinowego. Jest rzeczą znamienną, że guzy te wyjątkowo występują obustronnie i trafiają się częściej po stronie prawej. Również za zjawisko wyjątkowe trzeba uważać występowanie kilku wlókniako-mięśniaków po jednej stronie (W. Karnic ki).

Wielkość mięśniaków więzadła obłego bywa rozmaita. Guzy środotrzewnowe i podskórne, jako umiejscowione we względnie dobrych warunkach, dochodzą niekiedy do dużych rozmiarów i do pokaźnej wagi (guz opisary przez Leopolda ważył 12 kg guz opisany w piśmiennictwie rosyjskim przez Papandopułę–prawie 9 kg, a w piśmiennictwie polskim przez Schlanka 4820 g). Towarzyszyć im mogą mięśniaki macicy.

Podobnie jak wszystkie mięśniaki ulegają one częstym zwyrodnieniom i przemianom (obrzęk). Niekiedy spotyka się w nich również torbiele (myoma cysticum) lub gruczołowe twory nabłonkowe (adenomyoma).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

File not writeable: /home/goya/domains/goya.com.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p814-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/goya/domains/goya.com.pl/wp-content/uploads/kobieta17.jpg
File not writeable: /home/goya/domains/goya.com.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p874-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/goya/domains/goya.com.pl/wp-content/uploads/kobieta33.jpg
File not writeable: /home/goya/domains/goya.com.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p926-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/goya/domains/goya.com.pl/wp-content/uploads/kobieta4.jpg

Artykuły dla Ciebie

Kontakty seksualne część 2

Pod pojęciem kontaktów seksualnych rozumie się nie tylko ich aspekt cielesny, lecz przede wszystkim całokształt zachowa[...]

Funkcje pełnione przez reguły - normy moralne

Poprzednio mówiliśmy o „wszczepieniu” (imprinting) zasad postępowania w kulturze tradycyjnej, poprzez obrzędy, wierzeni[...]

Pasty plemnikobójcze

Dodatek tłuszczu, najczęściej masła kakaowego, jak również wydzielanie gazu przy użyciu pewnych przetworów, potęguje dz[...]

DYCHAWICA OSKRZELOWA (ASTHMA BRONCHIALE)

Etiologia i patogeneza tej choroby nie są jeszcze dostatecznie znane. Na ogół przyjmuje się, że przyczyną mogą być stan[...]

Nasilenie stanów zapalnych płuc

Główną przyczyną zapalenia płuc Są dwoinki zapalenia płuc, wśród których najczęściej spotykamy typy I, II i XIV. Zapale[...]

Archiwa