Warunek nienaruszania norm społecznych

Warunek nieszkodliwości dla zdrowia jest bardzo istotny, zwłaszcza dla klinicznego ujęcia normy seksualnej, jednakże i tutaj można spotkać pewne sytuacje utrudniające właściwe kwalifikowanie. Ma to miejsce przy ocenie ewentualnego szkodliwego wpływu praktyk seksualnych na funkcje poszczególnych układów narządów (a przede wszystkim układu krążenia), i to zwłaszcza w wieku przedstarczym i starczym. Poza tym trudności mogą się wyłonić przy ocenie wpływu niektórych, długotrwale i z dużą intensywnością stosowanych praktyk seksualnych na rozwój osobowości, a właściwie na jej zubożenie.

Warunek nienaruszania norm społecznych jest bardzo istotny, niemniej w praktyce może nastręczać duże trudności przy ocenie normy lub patologii seksualnej. Przede wszystkim należy podkreślić, że sam fakt, iż pewne zachowania seksualne (i w ogóle społeczne) są potępiane przez moralność, a nawet prawo, nie oznacza jeszcze, że należy je zaliczyć do patologii społecznej, ponieważ w każdym społeczeństwie istnieje pewien margines tolerancji, w ramach którego zachowania te mogą być usprawiedliwione. Zachowania te dopiero wtedy zalicza się do patologii społecznej, gdy są wielokrotne oraz gdy znacznie przekraczają margines społecznej tolerancji. Zbyt jednostronne i rygorystyczne egzekwowanie nienaruszalności norm społecznych mogłoby doprowadzić do błędnego – z punktu widzenia klinicznego – rozpoznawania choroby, w przypadku np. aktu niewierności seksualnej lub małżeńskiej itp., które stanowią przecież naruszenie pewnych norm społecznych (ale nie w stopniu wymagającym ingerencji lekarskiej).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Artykuły dla Ciebie

Kontakty seksualne część 2

Pod pojęciem kontaktów seksualnych rozumie się nie tylko ich aspekt cielesny, lecz przede wszystkim całokształt zachowa[...]

Funkcje pełnione przez reguły - normy moralne

Poprzednio mówiliśmy o „wszczepieniu” (imprinting) zasad postępowania w kulturze tradycyjnej, poprzez obrzędy, wierzeni[...]

Pasty plemnikobójcze

Dodatek tłuszczu, najczęściej masła kakaowego, jak również wydzielanie gazu przy użyciu pewnych przetworów, potęguje dz[...]

DYCHAWICA OSKRZELOWA (ASTHMA BRONCHIALE)

Etiologia i patogeneza tej choroby nie są jeszcze dostatecznie znane. Na ogół przyjmuje się, że przyczyną mogą być stan[...]

Nasilenie stanów zapalnych płuc

Główną przyczyną zapalenia płuc Są dwoinki zapalenia płuc, wśród których najczęściej spotykamy typy I, II i XIV. Zapale[...]

Archiwa