Zakaz kazirodztwa – kontynuacja

Formowanie się par obserwuje się najczęściej u ptaków, ssaków, rzadziej u ryb, zupełnie sporadycznie u gadów. Następną formą socjoseksualnego współżycia jest poligamia, kiedy to jeden samiec pozostaje w związku partnerskim z wieloma samicami nie dopuszczając do kopulacji innych samców. Taka grupa złożona z jednego samca i wielu samic nosi nazwę haremu. Podobnie jak pary, również haremy mogą formować się na jeden sezon rozrodczy lub na wiele sezonów. Haremy występują jedynie u ptaków i ssaków. Pewną odmianą haremu jest występująca u przeważającej liczby małp wąskonosych grupa wielosamcza złożona z kilku samców o różnej pozycji w hierarchii i kilku samic. W grupie takiej do kopulacji dopuszczane są nie tylko samce dominujące, ale także, chociaż w znacznie mniejszym stopniu, samce podporządkowane.

Najrzadziej występującą formą organizacji socjoseksualnej jest poliandria spotykana jedynie u niektórych ptaków, między innymi u Ja eona spinosa (Donald i Betts, 1978), Polega ona na tym, że samica ko- puluje z wieloma samcami, które następnie wysiadują zniesione przez nią jaja i opiekują się wysiedzianym potomstwem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Artykuły dla Ciebie

DYCHAWICA OSKRZELOWA (ASTHMA BRONCHIALE)

Etiologia i patogeneza tej choroby nie są jeszcze dostatecznie znane. Na ogół przyjmuje się, że przyczyną mogą być stan[...]

Nasilenie stanów zapalnych płuc

Główną przyczyną zapalenia płuc Są dwoinki zapalenia płuc, wśród których najczęściej spotykamy typy I, II i XIV. Zapale[...]

Kwas azotowy — HNO3 (Acidum nitricum)

Objawy: wdychanie par powoduje kaszel krztuszący z wydzieliną ropną, obrzęk głośni. Żółtopomarańczowe zabarwienie tkank[...]

Anatomia patologiczna

Anatomia patologiczna. Obraz anatomopatologiczny schorzenia różni się od stanów zapalnych płuc wywołanych innymi znanym[...]

Zapalenie odoskrzelowe płuc

Osłuchowo poza rozsianymi rzężeniami grubobańkowymi stwierdza się rzężenia średnio- i drobnobańkowe. Opukowo na ogół z [...]

Archiwa