Zakaz kazirodztwa – kontynuacja

Formowanie się par obserwuje się najczęściej u ptaków, ssaków, rzadziej u ryb, zupełnie sporadycznie u gadów. Następną formą socjoseksualnego współżycia jest poligamia, kiedy to jeden samiec pozostaje w związku partnerskim z wieloma samicami nie dopuszczając do kopulacji innych samców. Taka grupa złożona z jednego samca i wielu samic nosi nazwę haremu. Podobnie jak pary, również haremy mogą formować się na jeden sezon rozrodczy lub na wiele sezonów. Haremy występują jedynie u ptaków i ssaków. Pewną odmianą haremu jest występująca u przeważającej liczby małp wąskonosych grupa wielosamcza złożona z kilku samców o różnej pozycji w hierarchii i kilku samic. W grupie takiej do kopulacji dopuszczane są nie tylko samce dominujące, ale także, chociaż w znacznie mniejszym stopniu, samce podporządkowane.

Najrzadziej występującą formą organizacji socjoseksualnej jest poliandria spotykana jedynie u niektórych ptaków, między innymi u Ja eona spinosa (Donald i Betts, 1978), Polega ona na tym, że samica ko- puluje z wieloma samcami, które następnie wysiadują zniesione przez nią jaja i opiekują się wysiedzianym potomstwem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

File not writeable: /home/goya/domains/goya.com.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p683-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/goya/domains/goya.com.pl/wp-content/uploads/kobieta39.jpg
File not writeable: /home/goya/domains/goya.com.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p874-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/goya/domains/goya.com.pl/wp-content/uploads/kobieta33.jpg
File not writeable: /home/goya/domains/goya.com.pl/wp-content/plugins/special-recent-posts/cache/srpthumb-p926-100x100-no.jpg
Problem detected on file:/home/goya/domains/goya.com.pl/wp-content/uploads/kobieta4.jpg

Artykuły dla Ciebie

Zatrzymanie miesiączki

Dotyczy to jednak przypadków ciężkich, gdyż w przypadkach lżejszych zaburzenia czynności jajników przejawiają się racze[...]

Funkcje pełnione przez reguły - normy moralne

Poprzednio mówiliśmy o „wszczepieniu” (imprinting) zasad postępowania w kulturze tradycyjnej, poprzez obrzędy, wierzeni[...]

Pasty plemnikobójcze

Dodatek tłuszczu, najczęściej masła kakaowego, jak również wydzielanie gazu przy użyciu pewnych przetworów, potęguje dz[...]

DYCHAWICA OSKRZELOWA (ASTHMA BRONCHIALE)

Etiologia i patogeneza tej choroby nie są jeszcze dostatecznie znane. Na ogół przyjmuje się, że przyczyną mogą być stan[...]

Nasilenie stanów zapalnych płuc

Główną przyczyną zapalenia płuc Są dwoinki zapalenia płuc, wśród których najczęściej spotykamy typy I, II i XIV. Zapale[...]

Archiwa