Bronchoskopia

Biorąc pod uwagę fakt, że badanie bakteriologiczne plwociny obarczone jest aż 45-procentowym błędem, a u chorych hospitalizowanych już w czwartej dobie wykazano kolonizację dróg oddechowych przez szczepy flory szpitalnej, nie dziwi znaczenie bronchoskopii we współczesnej pneumonologii.

Bronchoskopia jest szczególnie cennym badaniem u chorych z ropniem płuca. Nie tylko pozwala na postawienie rozpoznania, ale również służy jako metoda terapeutyczna. Należy jednak pamiętać, że duże ropnie płuc stanowią duże ryzyko. Drenując ropień bronchoskopem można nagle udrożnić zwężone oskrzele i doprowadzić do zalania treścią ropną całego drzewa oskrzelowego. W związku z częstym występowaniem w ropniach flory beztlenowej, należy ściśle przestrzegać zasad pobierania próbek do badania bakteriologicznego (5).

Drugą grupą chorych, u których bronchoskopia jest nie tylko zabiegiem diagnostycznym, ale również terapeutycznym, są chorzy z rozstrzeniami. Choć w ostatnim czasie tomografia komputerowa wysokiej rozdzielczości (HRCT) wypiera bronchoskopię z diagnostyki rozstrzeni, to jednak należy podkreślić, że właśnie ona jest jedynym badaniem pozwalającym pobrać materiał do diagnostyki bakteriologicznej i jednocześnie ewakuować nadmierną objętość zalegającej w roz-strzeniach ropnej wydzieliny (5).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Archiwa