Ciała obce w tchawicy

Ciała obce w tchawicy lub oskrzelach, zależnie od ich budowy i wielkości, mogą nieraz nastręczać duże trudności rozpoznawcze, zwłaszcza u dzieci. Dzieci bowiem często przemilczają fakt zachłyśnięcia się ciałem obcym. W przypadkach podejrzewania ciała obcego, niewidocznego na zdjęciu rtg, bardzo ważne są wywiady od otoczenia, jakimi przedmiotami dziecko się bawiło w chwili pierwszych podejrzanych objawów. Tymi pierwszymi objawami z reguły jest napadowy kaszel w chwili wtargnięcia ciała obcego, większa lub mniejsza duszność, świszczący oddech, nieraz sinica itd. Z chwilą zaklinowania się ciała obcego gwałtowny kaszel ustaje i zjawia się ponownie, lecz w mniejszym stopniu, z chwilą wystąpienia wtórnych powikłań. Mogą wystąpić skoki podwyższonej ciepłoty, zapalenie odoskrzelowe płuc, niedodma segmentu, płata lub całego jednego płuca, a w spóźnionych przypadkach rozstrzenie oskrzeli i ropnie płuc. Jeżeli ciało obce blokuje światło oskrzela jedynie w fazie wydechu (w następstwie fizjologicznego zwężenia oskrzela), wówczas występuje rozedma obturacyjna. W przypadkach zalegania ciała obcego w tchawicy, chory skarży się często na ból uciskowy, a nieraz kłujący za mostkiem. Często pomocna w rozpoznawaniu jest bronchografia, gdyż środek cieniujący pokrywa ściany oskrzela i ciała obcego, a tym samym może je uwidocznić. Również badanie osłu- chowe i opukowe jest nieraz pomocne, lecz rzadko decydujące o rozpoznaniu. Bardzo ważnym szczegółem rozpoznawczym jest zmniejszona amplituda ruchów oddechowych klatki piersiowej: jeśli ciało obce tkwi w tchawicy, zmniejszenie amplitudy oddechowej widzimy po obu stronach klatki piersiowej, natomiast jeśli tlcwi ono w oskrzelu głównym — po stronie ciała obcego. Ciało obce nie przepuszczające promieni rtg uwidocznione jest na ryc. 57.

Ciała obce z tchawicy i oskrzeli winien usuwać specjalista dobrze obeznany z techniką bronchoskopii i umiejętnością posługiwania się kleszczykami. Im drobniejsze i ostrzejsze ciało obce, tym trudniejsze do wydobycia (igły, szpilki, drobne odpryski łupin orzechowych, zabawek itd.). Drobne ciała obce mogą wtargnąć do oskrzeli drugo-, trzecio-, a nawet czwartorzędowych, i stawiają nieraz bardzo duże trudności w rozpoznaniu i usunięciu.

Powikłania płucne w następstwie zalegającego ciała obcego w oskrzelach bywają nieraz mylnie rozpoznawane, najczęściej jako zmiany gruźlicze, zwłaszcza jeśli odczyn tuberkulinowy u dziecka jest dodatni.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Archiwa