Do czego zmierza ewolucja zachowań seksualnych? – kontynuacja

Uproszczeniem fałszującym obraz przeszłości jest bowiem zakładanie, iż kiedykolwiek istniał okres, w którym była tylko jedna moralność seksualna, uznawana przez wszystkich, i że w stosunku do niej można dokonywać pomiaru odchyleń praktyki ludzi. W rzeczywistości zawsze istniała mnogość etyk seksualnych i o moralności lub niemoralności ludzi można by wnioskować dorzecznie wyłącznie mierząc zgodność ich postępowania z uznanymi przez siebie normami moralnymi, jeśli tylko te ostatnie są wynikiem głębszej refleksji społecznej i filozoficznej.

Czasem chodziło zresztą nie tylko o zmiany dokonujące się w społecznej moralności seksualnej (a zmiany ocen i wartości dokonują się w niej bez przerwy), czasem wystarczyło proste posunięcie prawne, aby dokonać poważnego zbliżenia stanu postulowanego przez moralność do stanu praktyki społecznej.

Tak np. prawne dopuszczenie rozwodów wykazuje we wszystkich krajach tendencję ich wzrostu w pierwszym okresie, po czym stabilizuje się na pewnym poziomie (odpowiadającym odsetkowi omyłek w doborze partnerów lub też czasowi, po jakim ludzie w danym kraju bywają najczęściej sobą znużeni). Wprowadzenie rozwodów znacznie zmniejsza liczbę osób prowadzących życie seksualne w warunkach społecznej konspiracji lub tworzących małżeństwa nie uznawane prawnie na skutek braku możliwości rozwiązania nieudanego związku i zawarcia następnego. Przekraczający z reguły 80% odsetek rozwiedzonych, którzy wstępują w nowe związki małżeńskie, dowodzi, iż w ustabilizowanym społeczeństwie rozwód nie jest powodem kryzysu małżeństwa jako instytucji, lecz jeśli nie jest nadmiernie ułatwiony, jest narzędziem jej umocnienia. Społeczna akceptacja moralna rozwodów, która dokonała się powszechnie niezależnie od światopoglądu ludzi (Malanowski, 1962), jest dowodem tego, iż dzięki prawnej instytucji rozwodu nastąpiło zbliżenie modelu etyki seksualnej do praktyki ludzi, z tym że zmiana zaszła w samym modelu moralności społecznej, który nie wymaga już od ludzi trwania w związku małżeńskim aż do śmierci, tylko żąda trwania tak długo, jak długo się kochają i jest im z sobą dobrze.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Archiwa

Kategorie

dermedicus.eu/zabiegi-laserowe.html