Dojrzałość emocjonalna część 2

– 3. Emocjonalna niezależność od środowiska. Człowiek dojrzały, aby mógł należycie realizować swoje cele oraz utrzymywać głębokie więzi uczuciowe powinien być niezależny od pełnej aprobaty lub dezaprobaty środowiska – tym bardziej że różne środowiska mogą mu stawiać różne wymagania. Jeśli realizacja celów stawianych sobie przez człowieka zgodna jest z interesami społecznymi, zapewnia mu to poczucie więzi z innymi ludźmi. Uniezależnienie się od dominacji wpływów rodziny pozwala mu na samodzielne więzi uczuciowe oraz pogodzenie więzi z innyjni ludźmi z więzią uczuciową rodzinną.

– 4. Istnienie dobrze wykształconego poczucia rzeczywistości oraz brak agresywności i poczucia małowartościowości.

– 5. Umiejętność przystosowania się do życia w społeczeństwie. Na przystosowanie to w dużym stopniu wpływa wysoki poziom tolerancji, umiejętność zrozumienia i tolerowania zachowań innych ludzi, które wynikają z ich indywidualnych cech osobowości.

– 1 6. Dążenie do aktywnego dalszego kształcenia uczuć altruistycznych.

Dojrzałość emocjonalna sprzyja rozwojowi najwyższej formy zaspokajania potrzeby kontaktu emocjonalnego, a mianowicie miłości. Jest to proces uczuciowy charakteryzujący się pragnieniem tworzenia wspólnoty z konkretnym osobnikiem odmiennej płci, poczuciem odpowiedzialności za niego, pełną akceptacją partnera wraz z jego zaletami i wadami, zrozumieniem i tolerancją, chęcią zaspokajania jego wszelkich potrzeb oraz przede wszystkim nastawieniem na utrzymanie z nim trwałego, dozgonnego związku. Im większa jest dojrzałość emocjonalna, tym głębsze jest uczucie miłości. W wyniku interakcji z odpowiednio dobranym partnerem uczucia tego rodzaju mogą się rozwijać i pogłębiać oraz utrzymywać się przez długie lata, czyniąc wspólnotę partnerską związkiem trwałym. Miłość ta, wywodząca się z potrzeby kontaktu emocjonalnego, przez wielu autorów mylnie utożsamiana jest z miłością erotyczną, powstającą na podłożu potrzeby seksualnej. Stwarza to pewien chaos i pomieszanie pojęć. Cechy trwałości tego rodzaju miłości przenoszone są również i na miłość erotyczną, która jednak nie wykazuje takiej stałości. Powoduje to szereg zawodów, rozczarowań i nieporozumień. Miłość taką, pozbawioną elementów seksualnych, spotyka się np. u oziębłych seksualnie kobiet, u ludzi wykastrowanych przed okresem dojrzewania itp. Występuje ona również wtedy, gdy przeminie miłość erotyczna (która w pierwszej fazie układu partnerskiego mogła być dominująca) oraz wzajemna atrakcyjność seksualna.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Archiwa