DZIAŁANIE LBA NA MIĘSIEŃ SERCOWY

W piśmiennictwie polskim mamy zwięzłe, lecz niezwykle przejrzyste opracowania najnowszych poglądów dotyczących biochemicznych i biofizycz- nych mechanizmów pracy mięśnia sercowego [377, 378], co zwalnia autorów od szczegółowego omawiania tego zagadnienia.

Powszechnie uważa się, że LBA wywierają ujemne działanie inotropowe i chronotropowe oraz zmniejszają zużycie tlenu przez mięsień sercowy [609]. Natężenie kardiodepresyjnego działania LBA zależy od wyjściowego napięcia układu współczulnego, siły działania p-adrenolitycznego oraz bd ubocznego działania pozareceptoiowego leku [ryc. 10). .

W warunkach spoczynkowych podanie zdrowym ludziom lub zwierzętom małych dawek nifenalolu, sotalolu, pindololu, a nawet oksprenolołń i piopranoiolu wywołuje tylko znikome upośledzenie kurczliwości i siły skurczu mięśnia sercowego [33, 258, 339, 403, 441, 468], natomiast w stanach powysiłkowych, emocjonalnych luh w sytuacjach patologicznych (utajona niewydolność mięśnia sercowego) blokada (j-adrenergiczna w sposób drastyczny zmniejsza wydolność mięśnia sercowego [3241.

Duże dawki LBA nawet u zdrowych osób upośledzają całkowity skurcz lewej komory, zmniejszają jej skuteczną pracę i powodują powiększenie jej wymiarów. Obserwuje się zmniejszenie szybkości narastania ciśnienia wewnątrz lewej komory oraz rzadkoskurcz. Również inne wskazówki poli- kardiograficzne świadczą o tym, że duże dawki LBA działają kardiodepre- syjnie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Archiwa

Kategorie