GUZY LITE I TORBIELOWATE JAJNIKÓW CZĘŚĆ 2

Jest rzeczą znamienną, że pierwotnie łagodne nowotwory jajnika mogą przekształcać się w złośliwe,

Etiologia guzów jajnikowych nie jest dotąd wyjaśniona, jak zresztą i innych nowotworów. Nie odgrywają tu żadnej roli ani różnice rasowe, ani wiek chorych, ani liczba odbytych porodów. Zdaniem niektórych badaczy osoby niezamężne stanowią stosunkowo wielki odsetek chorych na guzy jajnika. Istnieją jednak co do tego duże różnice zapatrywań także i w piśmiennictwie polskim.

Największą liczbę przypadków nowotworów jajnika spotykamy w okresie dojrzałości płciowej i u kobiet w sile wieku. Tylko rak pierwotny i torbielak rakowy występują raczej u kobiet starszych, między 50 a 70 rokiem życia. Spotykano się jednak z nimi także u osób młodych i to nawet przed rozwojem płciowym. Przeciwnie, mięsaki rozwijają się częściej u kobiet młodych, a po okresie prze- kwitania należą do rzadkości.

Najczęstszymi nowotworami jajnika są gruczolako-torbielaki (cystadenomata). Przewaga występowania w jajniku nowotworów nabłonkowych nad łącznotkankowymi jest w ogóle bardzo wyr aźna. Guzy pochodzenia łącznotkankowego są przeważnie nowotworami złośliwymi, natomiast nowotwory wychodzące z nabłonków należą w znacznej większości do łagodnych. Nowotwory wytwarzające hormony mogą wywoływać szereg objawów, które polegają na uwydatnieniu trzeciorzędnych cech płciowych, czasami odmiennej płci. Przejawem ich działania może być także nieprawidłowy przerost gruczołów mlecznych, a nawet pojawianie się w nich mleka.

Należy podkreślić, że rozwój guzów jajnikowych – i to nawet dużych – nie wpływa na płodność kobiet, jak długo istnieją jeszcze resztki prawidłowego utkania tego narządu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Archiwa