HIPERERGICZNE ODCZYNY NA LEKI W OBRĘBIE WĄTROBY

Wiele leków uszkadza wątrobę, wywołując hiperergiczne reakcje uszkadzające hepatocyty oraz kanaliki żółciowe. Alergia na leki w obrębie wątroby może się przejawiać:

– a) martwicą hepatocytów,

– b) cholestazą wewnątrzwątrobową,

– c) mieszanymi (a + b) cechami histopatologicznymi i odpowiednio klinicznymi,

Hipoteza działania mechanizmu reakcji alergicznej na niektóre leki w patogenezie polekowych uszkodzeń wątroby opiera się na następujących obserwacjach:

– 1. Uszkodzenie wątroby dotyczy zazwyczaj tylko niektórych osobników. Nie obserwuje się zależności między stopniem żółtaczki lub rozległością martwicy hepatocytów a dawką leku. Nierzadko uszkodzenie wątroby powstaje po okresie dobrej tolerancji dużych dawek leku w wyniku wytworzenia się hiperergii na lek.

– 2. Uszkodzenia wątroby typu reakcji hiperergicznej nie można odtworzyć na zwierzętach.

– 3. Uszkodzenie wątroby zazwyczaj jest skojarzone z innymi alergicznymi objawami, jak wysypka skórna, eozynofilia i nacieki z krwinek białych kwasochłonnych w obrębie wątroby (stwierdzane biopsją), bóle stawów.

– 4. W wielu przypadkach alergicznych reakcji na leki (np. na izoniazyd, kwas p-aminosalicylowy) [1, 9, 16] w wątrobie można wykazać obecność przeciwciał wiążących dopełniacz lub skierowanych przeciwko antygenom normalnej tkanki wątrobowej.

– 5. Reakcje alergiczne na leki w obrębie wątroby nie są częstsze u chorych z marskością wątroby w porównaniu z osobami bez marskości,

– 6. Po wyzdrowieniu zespół chorobowy może powrócić po powtórnym podaniu małej dawki leku wywołującego reakcję alergiczną.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Archiwa