Hormony a drugorzędowe gruczoły płciowe

Od androgenów jest ściśle uzależniona nie tylko funkcja najądrza, lecz także sekrecyjna aktywność drugorzędowych gruczołów płciowych (pęcherzyków nasiennych i prostaty) współdziałających w wytwarzaniu płynu nasiennego. Enzymy, substraty i inne substancje produkowane pod wpływem testosteronu, a głównie dwuhydrotestosteronu, w pęcherzykach nasiennych i w prostacie są niezbędne do prawidłowego przebiegu procesów metabolicznych. Są one także warunkiem przeżywania, prawidłowej ruchliwości i zdolności zapładniającej plemników. Kastracja lub podawanie antyandrogenów już w ciągu kilku godzin silnie narusza funkcje drugorzędowych gruczołów płciowych, a także obniża poziom ich typowych produktów w ejakulacie. Obniża się zwłaszcza zawartość fruktozy i prostaglandyn, a także zawartość alkalicznych fosfataz, cy- trynianiu i cynku, dostarczanych przez prostatę. W drugorzędowych gruczołach płciowych jest wówczas zahamowana synteza białek (proteosyn- teza) i produkcja RNA. Dłuższy brak stymulacji androgennej doprowadza do inwolucji drugorzędowych gruczołów płciowych.

Drugorzędowe gruczoły płciowe funkcjonują pod bezpośrednim lub pośrednim wpływem hormonów przysadkowych, zwłaszcza prolaktyny. Prolaktyna może wywołać stymulację biosyntezy androgenów w jądrach i nadnerczu, ale wydaje się, że jej obecność podnosi proliferacyjną działalność androgenów. Wpływa ona na silniejsze wiązanie dwuhydrotesto- steronu przez receptory cytosolowe i w ten sposób pomaga translokacji układów hormonów z receptorami do jądra komórki. W ten sposób prolaktyna ułatwia androgenom wpływanie na funkcje drugorzędowych gruczołów płciowych. U gatunków, u których wzrost tkanki prostaty nie kończy się wraz z dojściem do dojrzałości płciowej, na przykład u człowieka, psa albo lwa, prolaktyna przyczynia się do hipertrofii prostaty w wieku starczym.

Drugorzędowe gruczoły płciowe wydzielają także prostaglandyny, zwłaszcza prostaglandynę E, które działają jako regulatory sympatycznej neurotransmisji w mięśniach gładkich układu moczowo-płciowego. Dzięki temu regulują one przepływ krwi przez jądra oraz transport plemników. Rezultatem ich wpływu jest początek ejakulacji i skurcze mięśni gładkich.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Archiwa