Jądro pierwotniaków

Jądro pierwotniaków jest kuliste, owalne, jajowate lub wrzecionowate, często umieszczone pozaśrodkowo (ekscentrycznie). Otoczone jest podwójną błoną (kario- lema) z charakterystycznymi otworkami, zawiera sok jądrowy (kariolimfa) i chro- matynę, której rozmieszczenie może być charakterystyczne dla rodzaju lub gatunku. Tak jak u innych eukariontów materiał genetyczny zawarty w jądrowym kwasie de- oksynukleinowym (DNA) skupiony jest w chromosomach, ujawniających się podczas podziału mitotycznego. Substancja jądrowa nie wchodząca w skład chromosomów tworzy kariosom umieszczenie kariosomu w jądrze stanowi ważną cechę w różnicowaniu gatunków. Niektóre pierwotniaki (np. z rzędu Amoebidd) cechuje duży polimorfizm jąder komórkowych (ryc. 3.2) w opisach podaje się model najczęściej występujący (u przeszło 50% osobników populacji).

Chromatyna stanowi kompleks DNA i histonów (białka zasadowe) bierze udział w transkrypcji, tj. przepisywaniu kodu genetycznego DNA na kod genetyczny RNA, a także w syntezie (replikacji) DNA.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Archiwa

Kategorie

gabinet stomatologiczny bytom euromedical.pl kolonoskopia Katowice