LEKI IMMUNOSUPRESYJNE

Spośród stosowanych obecnie leków immunosupresyjnych lub rodzajów postępowania leczniczego, które zmniejszają reaktywność immunologiczną, a więc zaburzają na różnych etapach przebieg omówionych procesów obronnych, należy wymienić następujące grupy:

– 1. Związki chemiczne (leki):

– a) antymetabolity,

– b) związki alkilujące,

– c) leki przeciwzapalne i inne.

– 2. Związki naturalne:

– a) hormony kory nadnerczy,

– b) antybiotyki, alkaloidy i enzymy o działaniu immunosupresyjnyin,

– c) białka immunosupresyjne.

– 3. Czynniki fizyczne:

– a) promienie jonizujące (promienie rentgenowskie, rad). .

– 4. Chirurgiczne usuwanie narządów odgrywających ważną rolą w procesie immunogenezy (śledziona, grasica, wązły chłonne). Usuwanie śledziony, np. ze wskazań hematologicznych, zmniejsza jednocześnie u dzieci odporność przeciwbakteryjną, zwłaszcza przeciw zakażeniom pneumo- kokowym.

Wymienione leki i typy postępowania znalazły dosyć szerokie zastosowanie w leczeniu chorób immunologicznych i nowotworowych, a przede wszystkim w transplantologii.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Archiwa