LEKI Z GRUPY KSYLOKAINY

Ksylokaina. W budowie chemicznej jest ona podobna do prokainamidu, różny ma jednak mechanizm działania. Główne działanie polega na zwolnieniu diastolicznej depolaryzacji potencjału czynnościowego i podniesieniu elektrycznego progu pobudzenia w komórkach rozrusznikowych [1, 30]. Podobnie do prokainamidu zmniejsza kurczliwość, choć mniej wyraźnie, a ponadto nie upośledza przewodzenia przedsionkowo-komorowe- go i śródkomorowego. Z tego też względu może być traktowana jako wybiórczy lek przeciwarytmiczny w niemiarowościach komorowych, zwłaszcza pozawałowych i ponaparstnicowych [7],

Dawka początkowa, podawana dożylnie, wynosi 75-100 mg (1 -1,5 mg/kg) – wolno w ciągu 8-10 min. Dalej stosuje się w powolnym wlewie dożylnym przez 24 – 72 h, podając 1-5 mg/min. Przygotowuje się roztwór 500- 1000 mg/500 ml 5% glukozy.

Objawy niepożądane są na ogół łagodne, czasem silniej wyrażone ze strony układu nerwowego [12]. Są to: senność, zawroty głowy, pareste- zje, czasem mozaika pobudzenia i/albo hamowania kory mózgu – pobudzenie ruchowe, zaburzenia orientacji, widzenia i mowy, nieraz drgawki. Ze strony układu krążenia mogą wyrażać się spadkiem ciśnienia, czasem upośledzeniem przewodzenia przedsionkowo-komorowego, zwłaszcza u chorych z zaawansowaną niewydolnością krążenia i zaburzoną funkcją nerek z powodu kumulowania się leku. Chorzy, u których uprzednio stwierdzono blok przedsionkowo-komorowy wymagają szczególnej uwagi. Czasem dochodzi do zmniejszenia czynności układu oddechowego pochodzenia ośrodkowego.

Meksyletyna. Pod względem struktury chemicznej i działania farmako- dynamicznego jest podobna do ksylokainy [1, 10], Jej przydatność równorzędna jest ksylokainie. Może być podawana także doustnie. Dawka wstępna podana dożylnie w formie bolusa wynosi 100 – 250 mg dalej stosuje się wlew kroplowy ok. 1 – 2 mg/min. Podawanie doustne rozpoczyna się od dawki 300 mg, przechodząc następnie do dawek podtrzymujących – 3 razy dziennie 100 – 200 mg. Objawy niepożądane występują dość rzadko ze strony układu krążenia i układu nerwowego podobne są jak przy podawaniu ksylokainy,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Archiwa