Obowiązki lekarza podczas porodu

I. ekarz prowadzący poród ma obowiązek ścisłego obserwowania tętna płodu, gdyż dostrzeżenie zmian w sile i jego- częstości jeis-t wskazaniem do jak najszybszego ukończenia porodu.N aj ważniejszym objawem groźnym dla życia płodu, są wahania częstości uderzeń jego serca. Zwolnienie tętna w czasie bólu 'i jego powrót do normy w okresie przerwy, uważamy za stan fizjologiczny, jeśli natomiast zwolnienie tętna trwa dłużej i liczba uderzeń stopniowo maleje, świadczy to o podrażnieniu ośrodka oddechowego i pośrednio nerwu błędnego serca, co grozi w krótkim czasie zamartwicą płodu. Jeszcze groźniejszym objawem jest przyspieszenie czynności serca. Odchodzenie smółki w położeniach główkowych, spowodowane nasileniem ruchu robaczkowego jelit pod wpływem niedotlenienia, również świadczy o niebezpieczeństwie dla życia płodu, szczególnie jeśli jest ono związane z nie- miarówością tętna.

– b) z a ma rtwica sina i blada

Wygląd dzieci urodzonych w zamartwicy jest różny, zależny od jej stopnia. Odróżniamy stan lżejszy, zamartwicę siną (asphyxia lívida), czyli omdlenie, kiedy zabarwienie isikóry jest simoczerwone, serce pracuje w zwolnionym tempie, ale naczynia pępowinowe tętnią i są wypełnione krwią, płód zachowuje swoje ułożenie i napięcie mięśniowe. Zamartwica blada (asphyxia pallida), czyli śmierć pozorna jest stanem bardzo ciężkim. Skóra jest blada, zimna, naczynia pępowinowe nie tętnią, brak fizjologicznego' napięcia mięśni i ułożenia płodu, główka zwisa, szczęka opada. Możemy wysłuchać lub obserwować bardzo słabe uderzenia serca i rzadkie oddechy lub bezdech.

Istnieje kilka sposobów wykonywania sztucznego oddychania. Meiodci Werthci: dziecko chwytamy jedną ręką poniżej główki za kark, drugą za nóżki i na przemian zginamy je lub prostujemy (ryc. 184). W czasie zlgięoia kolanka uciskają, klatkę piersiową •— wydech, w czasie wyprostowywania zwiększają jej pojemność — wdech. Aby dziecko zbytnio nie oziębiać, zabieg ten stosujemy w ciepłej kąpieli.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Archiwa