Reakcje seksualne mężczyzny

W miarę procesu starzenia się zmniejsza się reaktywność seksualna mężczyzny, tj. obniżają się poziom napięć seksualnych, zdolność do odbycia stosunku, zdolność do wytrysku oraz potrzeby seksualne wiodące do masturbacji i polucji nocnych. Zmniejsza się też intensywność reakcji w czasie jakichkolwiek czynności seksualnych.

Tempo obniżania się reaktywności seksualnej mężczyzny jest uzależnione od natężenia aktywności seksualnej w wieku dojrzałym, od współistniejących chorób ostrych lub przewlekłych oraz od stopnia ogólnej inwolucji fizjologicznej całego organizmu. Największy wpływ na zachowanie reaktywności seksualnej ma konsekwentna aktywność seksualna w wieku dojrzałym, przy czym rodzaj tej aktywności nie ma większego znaczenia. Istnienie ostrych lub przewlekłych chorób obniża reaktywność seksualną, podobnie jak i zaawansowane procesy fizjologicznej inwolucji organizmu.

Według Mastersa i Johnson (1966) na obniżenie się reaktywności seksualnej mężczyzn w wieku starczym wpływają następujące czynniki:

– 1. Monotonia stosunków płciowych oraz wynikające z niej znudzenie się partnerem. W miarę upływu czasu maleje atrakcyjność seksualna partnerki na skutek przyzwyczajenia się, tym bardziej źe zachodzą w niej niekorzystne zmiany związane z procesem starzenia się. W sytuacji takiej partnerka seksualna dostarcza coraz mniej podniet mogących spowodować podniecenie seksualne, co zmniejsza częstotliwość kontaktów seksualnych.

– 2. Zaabsorbowanie pracą zawodową. Prowadzi ono do nadmiernej koncentracji uwagi na pracy zawodowej, co obniża wysiłki zmierzające do kultywacji życia małżeńskiego. Znaczne obniżenie zainteresowań seksualnych notuje się zwłaszcza w przypadkach istnienia konfliktów lub trudności w pracy zawodowej.

– 3. Przemęczenie fizyczne i psychiczne. Prowadzi ono do obniżenia napięć seksualnych największe znaczenie posiada tu przemęczenie psychiczne.

– 4. Nadmierne spożywanie pokarmów lub napojów. Jest to ważny czynnik w inwolucji seksualnej mężczyzny. Wielu mężczyzn w starczym wieku donosiło o całkowitym braku napięć seksualnych oraz sprawności seksualnej w następstwie spożycia nadmiernej ilości pokarmów, a zwłaszcza po nadużyciu alkoholu.

– 5. Dolegliwości fizyczne albo psychiczne mężczyzny lub jego partnerki. Każda choroba ostra lub przewlekła, fizyczna lub psychiczna doprowadza do obniżenia sprawności seksualnej oraz napięć seksualnych. Choroba partnerki ogranicza sposobność do odbywania z nią stosunków płciowych, a długotrwały brak rozładowania seksualnego powoduje obniżenie napięć seksualnych.

– 6. Lęk przed stosunkiem skojarzony z jednym z poprzednich czynników lub będący jego wynikiem. U wielu mężczyzn lęk ten powoduje unikanie stosunków płciowych, co przyśpiesza inwolucję seksualną. Jeśli – wskutek unikania stosunków – mężczyzna przez dłuższy czas nie jest stymulowany seksualnie, jego reaktywność seksualna może się obniżać do zera.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Archiwa

Kategorie