Socjologiczne zainteresowanie życiem seksualnym człowieka

Socjologia traktuje życie seksualne człowieka jako integralny składnik kultury, stąd też w polu jej zainteresowań badawczych znajdują się takie problemy, jak: wpływ potrzeby „seksualnej elementarnej” czy „wykształconej” na kulturę, społeczeństwo i osobowość oraz wpływ innych systemów kulturowych (język, etyka, estetyka, ideologia, gospodarka) na seksualność ludzką. Jest- to problematyka z pogranicza nauk biologicznych i humanistycznych, mająca wspólny przedmiot badań, a inną eksplorację i dlatego wymaga ostrożności zarówno w interpretacji wzajemnych wpływów i zależności międzykulturowych, jak i międzysystemo- wych w obrębie jednej kultury. Nie jest bowiem obojętne, czy relacje łączące fizjologiczną ekspresję seksualną z okolicznościami życia społecznego (czyli pozwalające mówić o życiu seksualnym) charakteryzujemy w terminach związków genetycznych, funkcjonalnych, czy łączymy w struktury izomorficzne. Mówiąc o „kulturze” nie możemy pominąć spojrzenia konkretno-historycznego. Stąd też społeczna problematyka życia seksualnego zawarta jest w odpowiedziach na pytanie: jakie cechy ekspresji seksualnej człowieka należy przeanalizować, aby pozwoliły się wyjaśnić jako równoważniki relacji: potrzeba, ekspresja – okoliczności społeczne w danym czasie i w danym miejscu (a sięgając głębiej, w dziedzinę psychologii społecznej, także i jakie cechy u jakich typów osobowości).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Archiwa