STOSOWANIE POCHODNYCH FENOTIAZYNY

Wpływ na wydzielanie soków trawiennych żołądka oraz działanie osłaniające lub szkodliwe w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy nie jest całkowicie wyjaśniony [3, 15], Wiadomo, że podskórne lub dożylne podawanie chloropromazyny u zwierząt zmniejsza wydzielanie soku żołądkowego [19, 38],

Zmiany w wątrobie występujące przy stosowaniu pochodnych fenotiazyny są rzadsze niż poprzednio sądzono [81]. Niemal całe piśmiennictwo w tym zakresie dotyczy chloropromazyny [108]. Najczęściej opisywanym objawem niepożądanym jest żółtaczka zaporowa, o alergicznym mechanizmie powstawania. Ma ona charakter przejściowy i tylko w wyjątkowych przypadkach prowadzi do trwałego uszkodzenia komórek wątrobowych [26, 62, 113]. Żółtaczka po okresie objawów początkowych może pojawiać się w każdym okresie leczenia, zwykłe jednak w pierwszym miesiącu. Wystąpienie jej jest niezależne od dawki [62, 108, 113]. Nie ma też większego znaczenia wiek ani płeć leczonych [108], choć niektórzy autorzy uważają, że częściej obserwowano ten rodzaj objawów niepożądanych u kobiet powyżej 40 roku życia [11, 62], Dawniej żółtaczki obserwowano częściej (do 4% leczonych) niż obecnie (0,1-2%) [108]. Nie wiadomo, czy jakakolwiek choroba wątroby (w wywiadzie lekarskim) usposabia do pojawienia się tego rodzaju objawu niepożądanego. Niektórzy autorzy stwierdzili taką zależność [89, 100], inni zaprzeczają [108], Przyczyną żółtaczki polekowej w pojedynczych przypadkach było leczenie trifluoroperazyną, tiorydazyną, promazyną, perfenazyną [7, 108],

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Archiwa