STOSUNEK SEKSUALNY

Stosunek seksualny można zatem ująć jako akt wiodący do poznania siebie i poznania drugiego człowieka – z tego punktu widzenia jest on realizacją potrzeby współżycia, przełamywania samotności, burzenia barier, jakie istnieją między ludźmi odgrodzonymi od siebie zróżnicowaniem osobowości, obyczajem społecznym, instytucjonalnymi formami życia. Jest to dziedzina spontaniczności i autentyczności, w której, jak się wydaje, człowiek ma pełne prawo do realizacji swoich potrzeb bez ograniczeń. I znów napotykamy trudności: z jednej strony problem wielorakich ograniczeń, wynikających z odmienności poszczególnych jednostek i niewzajemności uczuć, ekspresja seksualna ograniczana i tłumiona zachowaniami partnera, z drugiej zaś ryzykowne byłoby kładzenie nacisku na adekwatność poznania drugiej osoby, jej istoty, poprzez akt seksualny. Czy w takim razie istniałaby możliwość wzajemnego porozumienia i poznania poza nim? Gdyby istotnie tak było, że dopiero akt seksualny i sposób jego doznania byłyby stwierdzeniem, czy się kocha naprawdę, czy niemożliwe byłoby rozeznanie tego faktu, zanim ów akt nastąpi? Dodajmy, że według Ingardena, przeświadczenie o odsłanianiu się w akcie seksualnym rzeczywistych stanów i uczuć drugiego człowieka {i siebie nawzajem) związane jest z jego teorią osoby ludzkiej: człowiek ujawnia w swoich zachowaniach i czynach to, czym i kim jest w swej naturze – co zakłada, że człowiek wyposażony jest w określone zespoły cech, zanim zacznie działać, że najpierw jest jakiś, następnie działając, przejawia to, jakim jest. Przy takim postawieniu sprawy działania człowieka, nie zmieniają jego natury, lecz naturę tę jedynie ujawniają. Stąd też i akt seksualny odsłania jedynie rzeczywisty stosunek do drugiego człowieka, partnera seksualnego. Wydaje się jednak, że słuszniejsze jest inne stanowisko: że spełniane czyny, akty, zachowania kształtują realnie człowieka, że dla uformowania osoby ludzkiej decydujące znaczenie ma to, jakie działania podejmie, a co więcej, czy będą one udane, czy nieudane, skuteczne, czy mijające się z założonym celem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Archiwa