TYP IV ALERGII

Typ IV reakcji alergicznych to zmiany o charakterze alergii późnej zależne od limfocytów. Przykładem tego typu zmian jest wyprysk. Do schorzeń mieszczących się w typie IV niektórzy autorzy [10] zaliczają kłę- buszkowe zapalenie nerek po dikloksacylinie i metycylinie. Podobne objawy opisano również u chorych z ciężkimi zmianami nerkowymi w przebiegu liszaja rumieniowatego narządowego [4], u których po zastosowaniu metycyliny stwierdzono pośrednią metodą immunofluorescen- cyjną obecność przeciwciał w krwi krążącej skierowanych przeciw błonie podstawnej cewek nerkowych. W badaniach bioptycznych nerek wykazano nacieki jednojądrzaste z ogniskowym zwyrodnieniem cewek. Bezpośrednią metodą immunofluorescencyjną stwierdzono obecność IgG, C, i metycyliny wzdłuż błony podstawnej cewek nerkowych.

Pq penicylinie, a zwłaszcza jej pochodnych, coraz częściej występują osutki plamisto-grudkowe, które mają charakter albo toksyczny albo są zaliczane do typu II, III lub IV alergii.

Po ampicylinie zwłaszcza stwierdza się osutki, tzw. odro- i plonicopo- dobne. Ampicylina wykazuje szczególną zdolność do tworzenia agregatów i wydaje się, że ma większe niż inne pochodne penicyliny powinowactwo do struktur naskórka oraz większe zdolności do łączenia się z białkami. Łączenie się ampicyliny jako prostego haptenu z białkami naskórka zmienia antygenowość i powoduje wytwarzanie przeciwciał typu IgG skierowanych przeciw substancji międzykomórkowej, podobnych jakie występują w pęcherzycy [11, 12, 14],

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Archiwa