TYREOUBERYNA (CZYNNIK UWALNIAJĄCY TYREOTROPINĘ)

W 1969 r. zespoły badawcze pracujące pod kierunkiem A. V. Schally’ego oraz R. Guillemina ustaliły budowę chemiczną i dokonały syntezy pierwszego hormonu podwzgórzowego z grupy tzw. czynników uwalniających, obecnie zwanych liberynami, a mianowicie czynnika uwalniającego tyre- otrópinę (TRH), czyli tyreoliberynę. Neurohormon ten jest tripeptydem o sekwencji piroglutamyio-histydyłoprolinamidu i m.cz, 359,5 u (362,4 daltona). Tyreoliberyna jest gromadzona w wyniosłości przyśrodkowej (eminenfia medialis) podwzgórza i uwalniana jest do naczyń wrotnych przysadki. Dzięki naczyniom wrotnym tyreoliberyna przenika bezpośrednio do przedniego płata przysadki i działa na jego komórki. Neurocyty wytwarzające tyreoliberynę są rozproszone w podwzgórzu i innych częściach ośrodkowego układu nerwowego. Tyreoliberyna jest także wytwarzana poza ośrodkowym układem nerwowym, a mianowicie w przewodzie pokarmowym i wyspach trzustkowych.

Uwalnianie tyreoliberyny z podwzgórza regulują neurony katechola- minergiczne, przy czym neurony noradrenergiczne za pośrednictwem receptorów typu a wywierają wpływ pobudzający, a neurony dopaminer- giczne – wpływ hamujący. W warunkach prawidłowych tyreoliberyna nasila uwalnianie tyreotropiny oraz prolaktyny z komórek przysadki. Tyreoliberyna nasila również proliferację komórek tyreotropowych i prola- ktynowych. U większości chorych z akromegalią, niektórych chorych z jadlowstrętem psychicznym (anorexia nervosa) jak również u niektórych chorych z depresją, tyreoliberyna powoduje uwalnianie z przysadki hormonu wzrostu.

Działanie tyreoliberyny na przysadkę hamuje nadmiar hormonów gruczołu tarczowego, a w stanach niedoczynności tego gruczołu wrażliwość komórek tyreotropowych (a w mniejszym stopniu także prolaktynowych) na tyreoliberynę jest zwiększona. Wpływ tyreoliberyny na komórki przysadki odbywa się przez aktywację cyklazy adenylanowej oraz przez nasilanie przemiany fosfatydyloinozytolu. Oprócz działania na przysadkę, tyreoliberyna wywiera złożone działanie na ośrodkowy układ nerwowy. Między innymi tyreoliberyna działa przeciwstawnie do barbituranów, etanolu oraz -endorfiny, nasila natomiast działanie strychniny.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Archiwa