ZABURZENIA MOWY

Lekarz pediatra, jak również lekarz ogólny często spotykają się z wadami, a właściwie z zaburzeniami mowy u dzieci.

Błędem jest, jeśli lekarz uspokaja stroskanych rodziców określeniem, że z czasem zaburzenia ustąpią i dziecko samo wymowę swą poprawi. Zwykle tylko dzieci z rozszczepieniem podniebienia i z przerostem migdałków skierowywane są w ręce specjalistów.

Każdy lekarz powinien pamiętać, że dziecko z zaburzeniem mowy należy skierować do poradni foniatrycznej.

Zaburzenia mowy można sklasyfikować następująco: – 1) zaburzenia w kształtowaniu się mowy z zachowaniem słuchu,

– 2) zaburzenia mowy z powodu upośledzenia słuchu,

– 3) zaburzenia mowy z powodu uszkodzenia narządu artykulacji,

– 4) zaburzenia mowy pochodzenia ośrodkowego,

– 5) zaburzenia mowy pochodzenia psychonerwicowego.

Przytaczam klasyfikację zaburzeń mowy w tym celu, aby lekarz po zapoznaniu się z nią mógł spostrzegane przypadki klasyfikować i skierować w odpowiednie ręce, np. w razie uszkodzenia słuchu skierować do otiatry, w zaburzeniach pochodzenia psychonerwicowego — do poradni zdrowia psychicznego itd., skąd już dalej dzieci zostaną skierowane do poradni foniatrycznej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Archiwa