Zachowanie kopulacyjne innych gryzoni

Podstawowym elementem zachowania kopulacyjnego szczurzyc jest reakcja lordozy. U średnio pobudzonej samicy występuje ona jedynie w odpowiedzi na krycie przez samca, a polega na wygięciu ku dołowi kręgosłupa lędźwiowego i uniesieniu ku górze krocza. Występuje ona w odpowiedzi na drażnienie zakończeń czuciowych występujących na bocznych częściach ciała samicy, w miejscach, które zostają uciskane łapami przez samca w czasie krycia oraz okolic krocza drażnionych żo- łędzią prącia. U silnie pobudzonej samicy reakcja może powstawać spontanicznie lub wskutek podrażnienia przez samca okolic krocza w czasie eksploracji genitalnej. Jednocześnie u silnie pobudzonej samicy lordoza może utrzymywać się przez pewien czas po zakończeniu krycia często towarzyszy jej wtedy strzyżenie uszami.

Zachowanie kopulacyjne innych gryzoni. Typ zachowania kopulacyjnego zbliżony do zachowania szczurów występuje także u innych gatunków gryzoni – obok niego występują u nich również inne typy zachowania kopulacyjnego. Dewsbury (1975) przeanalizował zachowanie 31 gatunków z nadrodziny Muroidea. Nadrodzina ta dzieli się na trzy rodziny: Muridae (Myszowate), Cricetidae (Chomikowate) i Microtidae (Nornikowate). Są to bardzo liczne rodziny obejmujące swoim zasięgiem prawie całą kulę ziemską, od równika aż po okolice podbiegunowe. U gryzoni należących do tych rodzin występują rozmaite formy życia społecznego: samotnicze, stadne, a nawet życie w parach, jak na przykład u gerbila (Meriones unguiculatus) lub u Perymyscus po- lionatus subgriseus. Badania dotyczyły głównie gatunków amerykańskich. Polegały na obserwowaniu i ilościowej analizie zachowania kopulacyjnego oraz innych zachowań towarzyszących (iskanie, obwąchiwanie partnera, bieganie itp.). Porównywano zachowanie u różnych gatunków, a następnie poszukiwano korelacji między występowaniem pewnych form zachowania seksualnego a cechami anatomicznymi i trybem życia poszczególnych gatunków. Ponadto próbowano prześledzić ewolucyjne pochodzenie poszczególnych rodzajów zachowań, tak jak się to robi w pracach etologiczny.ch i porównawczych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Archiwa