ZMIANY POLEKOWE DOTYCZĄCE POWIEK I SPOJÓWEK

W rozdziale tym omówiono szkodliwe działanie różnych związków na poszczególne części składowe narządu wzroku oraz na jego czynność, Niektóre leki mają wielostronne działanie, inne uszkadzają wybiórczo poszczególne tkanki oka (tab, 28.1).

Choroby skóry powiek i spojówek pod wpływem leków mają najczęściej charakter alergiczny. Spojówki należą do tkanek szczególnie podatnych na działanie alergenów, a zachodzące w nich reakcje są łatwo dostrzegalne.

Alergia typu natychmiastowego ma przebieg ostry lub przewlekły. Objawia się nagłym, silnym obrzękiem spojówek, przekrwieniem, światło- wstrętem, świądem i pieczeniem oraz wydzieliną surowiczo-śluzową z dużą zawartością komórek kwasochlonnych. Alergicznemu zapaleniu spojówek towarzyszy często zapalenie skóry powiek, pokrzywka i obrzęk. Niekiedy zajęta jest rogówka.

Objawy alergii natychmiastowej stwierdzono po penicylinie i salicylanach [8, 15, 24J.

Leczenie polega na usunięciu antygenu, podawaniu leków przeciwhi- staminowych, zwężających naczynia lub kortykosteroidów do worka spojówkowego i na powieki.

Alergię typu późnego stwierdzono po lekach rozszerzających i zwężających źrenice (atropinie, hioscynie, pilokarpinie, guanetydynie i innych), znieczulających miejscowo (prokainie, kokainie), sulfonamidach, niektórych antybiotykach (penicylinie, chloromyćetynie, streptomycynie), epinefrynie i jej pochodnych, glikozydach naparstnicy, a także po związkach cynku, srebra, rtęci, a nawet po ichtiolu, mentolu, kwasie borowym i kortykosteroidach [8, 9, 46, 49]. W obrazie klinicznym dominują, objawy ze strony skóry powiek i stan zapalny spojówek z przerostem brodawkowatym i wydzieliną.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Archiwa