Periodyka seksualna w czasie dnia

Dotychczas omawiano skurcze pochwy, które występowały u każdej osoby w każdej fazie marzeń sennych. Istnieje jednakże inny rodzaj skurczów pochwy, które występują w stałej kolejności, prawie zawsze przy końcu lub w drugiej połowie każdej fazy marzeń sennych, w której notowano seksualne treści marzeń sennych. Skurcze te występowały w postaci powtarzających się serii, które nie różniły się od siebie: czas ich trwania – podobnie jak i siła – był prawie jednakowy (od dwu do trzech sekund). Prawdopodobnie chodzi tu o skurcze pochwy występujące pod koniec śnionego aktu seksualnego nie zakończonego orgazmem. Po tego rodzaju seriach skurczów pochwy kobiety budzono i pytano o treść marzeń sennych – była ona związana z powyższymi reakcjami. Jeśli w czasie snu wystąpił orgazm, nie rejestrowano serii skurczów. Za pomocą kolpografii można zarejestrować aktywizację funkcji narządów płciowych kobiety zgodną z okresowym wzmożeniem aktywizacji psychosomatowegetatywnej w czasie snu.

– 22. Periodyk a seksualna w czasie dnia. Dane na ten temat są bardzo skąpe i niepewne. Dłuższe zapisy są prawie niemożliwe do przeprowadzenia z przyczyn technicznych. Poza tym zachowanie seksualne człowieka ulega wpływowi wielu czynników zakłócających. Dane anamnestyczne, w związku z powyższym, należy oceniać krytycznie. Z badań – przy zachowaniu należytej ostrożności w formułowaniu wniosków – wynika, że badane przez nas zdrowe osoby wykazują periodyczne wzrosty aktywizacji seksualnej w odstępach powtarzających się co 48 godzin. Mniejszy procent osób badanych (ok. 21%) wykazywał periodyczne wzmożenie aktywności seksualnej pojawiające się co trzeci dzień. Natomiast około 10% badanych wykazywało wzmożenie tej aktywności co siódmy dzień. Jedynie 45 osób (z 1476) wykazało dobowy rytm wzmożenia aktywności seksualnej. Jeśli pragnie się ocenić periodykę seksualną, obok wyżej wymienionych czynników należy także uwzględnić: szerokość geograficzną – miejsce zamieszkania, temperament, wychowanie, przekonania religijne badanej populacji, ponieważ wszystkie te elementy odgrywają określoną rolę. Przede wszystkim jednak nie należy generalizować podanych przez nas danych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Artykuły dla Ciebie

Kontakty seksualne część 2

Pod pojęciem kontaktów seksualnych rozumie się nie tylko ich aspekt cielesny, lecz przede wszystkim całokształt zachowa[...]

Funkcje pełnione przez reguły - normy moralne

Poprzednio mówiliśmy o „wszczepieniu” (imprinting) zasad postępowania w kulturze tradycyjnej, poprzez obrzędy, wierzeni[...]

Pasty plemnikobójcze

Dodatek tłuszczu, najczęściej masła kakaowego, jak również wydzielanie gazu przy użyciu pewnych przetworów, potęguje dz[...]

DYCHAWICA OSKRZELOWA (ASTHMA BRONCHIALE)

Etiologia i patogeneza tej choroby nie są jeszcze dostatecznie znane. Na ogół przyjmuje się, że przyczyną mogą być stan[...]

Nasilenie stanów zapalnych płuc

Główną przyczyną zapalenia płuc Są dwoinki zapalenia płuc, wśród których najczęściej spotykamy typy I, II i XIV. Zapale[...]

Archiwa