Anatomia patologiczna

Anatomia patologiczna. Obraz anatomopatologiczny schorzenia różni się od stanów zapalnych płuc wywołanych innymi znanymi zarazkami. Głównymi cechami są skłonność do licznych rozsianych ognisk ropnych oraz do powstawania rozedmy pęcherzowej. Badanie anatomopa- tologiczne wykazuje jamy, które są próżne, oddzielone lub mają łączność z oskrzelami. Jamy te mogą być ograniczone ropną błoną lub wyścielone nabłonkiem i mogą być podzielone ścianami łącznotkankowymi.

Podkreślić należy również łatwość powstawania ropnego zapalenia opłucnej, często powikłanego samoistną odmą opłucnej. Gronkowcowe zapalenie płuc może być nieraz tylko fragmentem ogólnej ciężkiej posocznicy gronkowcowej. Gronkowcowe zapalenie płuc może przebiegać jako postać pierwotna zapalenia płuc, albo też jako pewnego rodzaju powikłanie innych schorzeń gronkowcowych, jak np. nieżytu nosogardzieli, ostrego nieżytu przewodu pokarmowego, zapalenia ucha środkowego lub jamy sutkowej, ropowicy itp.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Archiwa