Przepukliny jajnikowe

Jest rzeczą znamienną, że w przypadku tego rodzaju wady wrodzonej, której może towarzyszyć także większa niż w warunkach prawidłowych szerokość kanału pachwinowego, jajniki mogą wydostać się czasem przez ten kanał i znaleźć w worku przepuklinowym typowej przepukliny pachwinowej (hemia inguinalis ooarii). Stwierdzenie żeńskich gruczołów płciowych przed kanałem pachwinowym staje się niekiedy powodem do pomyłkowego oznaczania płci, gdyż można je błędnie przyjąć za jądra, które nie wywędrowały jeszcze do worka mosznowego (descensus tesliculorum).

Przypadki przepukliny pachwinowej jajnika są rzadkie. Trafiają się zwykle po obu stronach i są w przeważnej części wadą wrodzoną. Wyjątkowo spostrzega się – prawie z reguły po porodzie – przepukliny jajnikowe innego typu, a więc przepuklinę udową (hemia femoralis ovarii), zasłonową (kernia obturatońa ovarii), kulszową (hemia ischiadica ovarii), a nawet pępkową (kernia umbilicalis ovarii).

Przepukliny jajnikowe nie powodują w zasadzie do czasu pokwitania żadnych dolegliwości. Z chwilą jednak, kiedy rozpoczynają się i następują zmiany okresowe w jajnikach, narządy te powiększają się, ulegają obrzękowi i są bolesne. Niekiedy może przyjść nawet do uwięźnięcia jajnika w przepuklinie, ich przekrwienia biernego, a nawet martwicy, co powoduje u chorej uporczywe bóle, które nasilają się podczas miesiączki. Opisywane były również przypadki leżących w worku przepuklinowym guzów jajników.

Rozpoznanie pachwinowej przepukliny jajników jest czasami bardzo trudne. Opiera się ono na stwierdzeniu przed kanałem pachwinowym owalnego, wrażliwego na ucisk tworu, który ulega powiększeniu podczas miesiączki – przy równoczesnym braku jajnika po tej stronie. Niekiedy udaje się wykazać związek zawartości przepukliny (jajnika) z przesuniętą ku tej stronie macicą.

Błędne rozpoznanie wodniaka więzadła obłego (hydrocele muliebris), mięśniaka tego więzadła lub powiększonego gruczołu pachwinowego zamiast przepukliny jajnikowej jest możliwe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Archiwa