PRZEWLEKŁE ZAPALENIE OSKRZELI (BRONCHITIS CHRONICA)

Rozpoznawanie przewlekłego zapalenia oskrzeli u dzieci nastręcza pewne trudności, gdyż jest ono w wieku dziecięcym schorzeniem dość rzadkim.

Etiologia. Przewlekłe zapalenie oskrzeli spostrzegamy szczególnie u dzieci wątłych, z objawami krzywicy, wyprysku (eczema) lub uczulenia. Zapalenie oskrzeli przewlekłe jest zwykle zejściem procesu ostrego lub jego nawrotem. Wśród głównych przyczyn wymienić należy: zmniejszoną odporność błon śluzowych dróg oddechowych na zakażenie, przewlekłe stany nieżytowe nosogardzieli, zapalenie zatok bocznych nosa (sinubionchiiis), rozstrzenie oskrzeli, zwyrodnienie tor- bielowato-włókniste trzustki (pancre’atitis iibrosocystica).

Objawy i przebieg. Głównym objawem jest uporczywy kaszel, trwający nieraz tygodniami, nasilający się rano lub przy zmianie ciepłoty otoczenia (przejście z ciepłego do zimnego środowiska i odwrotnie). Stan ogólny dziecka jest na ogół dobry.

Opukowo zmian nie stwierdzamy, natomiast osłuchowo rzężenia, furczenia i świsty. W różnicowaniu należy brać pod uwagę: stan nieżytowy jamy nosowo-gardłowej i zatok, zapalenie płuc nietypowe, zmiany swoiste, dychawicę oskrzelową oraz rozstrzenie oskrzeli. O właściwym ustaleniu rozpoznania decyduje dokładnie przeprowadzony wywiad oraz wszechstronne badanie kliniczne, fizykalne, radiologiczne i laboratoryjne.

Leczenie. Uwzględnić należy przede wszystkim podniesienie ogólnych sił obronnych ustroju dziecka. Dobre wyniki osiągamy stosując prze- strzykiwania krwi (heterohaemoierapia) w ilości 5 do 1-0 ml w łącznej liczbie 5 i więcej przestrzyknięć, przeszczepienia tkanek lub wstrzykiwanie zawiesiny tkanek wg Fiłatowa, naświetlanie lampą kwarcową (po uprzednim sprawdzeniu odczynów tuberkulinowych i badaniu radiologicznym płuc). Należy również zaspokoić pełne zapotrzebowanie kaloryczne dziecka. Bardzo wskazane jest werandowanie powtarzane kilkakrotnie w ciągu dnia. Można też zalecić podawanie jednego ze środków wykrztuśnych. W uporczywych przypadkach wskazane są kąpiele solan-kowe w uzdrowiskach lub w domu (2 razy w tygodniu — 25-0 g soli kuchennej na wannę) oraz leczenie uzdrowiskowe w klimacie podgórskim lub morskim.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Archiwa

Kategorie